Apêl heddlu am ddyn ar goll

Cyhoeddwyd
ffynhonnell y llun, SWP
disgrifiad o’r llunDoes neb wedi gweld Joseph Lacey ers oriau man fore Llun

Mae'r heddlu yn gofyn am gymorth i ddod o hyd i ddyn sydd heb gael ei weld ers dydd Llun, Awst 20.

Dywed yr heddlu bod diflaniad Joseph Lacey, 28 oed, yn gwbl groes i'w gymeriad.

Cafodd ei weld y tu allan i orsaf rheilffordd Pontypridd am tua 12:30am - oriau man bore Llun. Cyn hynny roedd wedi bod yn Morgan's Tavern yn y dref.

Cafodd ei ddisgrifio fel dyn tenau 5'7" o daldra a gyda gwallt byr brown. Nid oedd wedi eillio pan aeth ar goll. Roedd yn gwisgo crys polo gyda streipiau glas a gwyn arno, jeans glas golau ac esgidiau glas tywyll.

Dywedodd yr Arolygydd Phil Camm o Heddlu'r De: "Rydym angen siarad gydag unrhyw un a welodd Joseph yn oriau man fore Llun.

"Gall pobl oedd allan yn hwyr a gyrwyr tacsi fod yn dystion allweddol.

"Mae ei ddiflaniad yn groes i'w gymeriad ac rydym yn bryderus amdano.

"Rydym yn annog unrhyw un a'i gwelodd yn hwyrach na 12:30am fore Llun, neu sydd â gwybodaeth am ble y mae erbyn hyn, i gysyllti gyda Heddlu De Cymru ar 101, neu i ffonio Taclo'r Tacle ar 0800 555111."