Ceidwadwyr am weld penodiad Cymreig

  • Cyhoeddwyd
David Jones gyda Cheryl GillanFfynhonnell y llun, PA
Disgrifiad o’r llun,
Gallai David Jones, AS Gorllewin Clwyd, gael ei benodi oddi fewn i Swyddfa Cymru

Mae Ceidwadwyr Cymru wedi bod yn cynnal ymgyrch y tu ôl i'r llenni i sicrhau na fydd Downing Street yn penodi Aelod Seneddol arall o Loegr i fod yn Ysgrifennydd Cymru os fydd Cheryl Gillan yn cael ei symud yn yr ad-drefnu sydd ar y gweill.

Mae sibrydion cryf y bydd David Cameron yn ad-drefnu ei gabinet o fewn pythefnos, ac y gallai swydd Cheryl Gillan fod o dan fygythiad.

Mae Mrs Gillan - a anwyd yng Nghaerdydd - yn cynrychioli etholaeth Chesham ac Amersham yn San Steffan, ac mae ei gwrthwynebwyr gwleidyddol wedi defnyddio hynny yn ei herbyn ers iddi gael ei phenodi'n llefarydd y Ceidwadwyr ar Gymru cyn etholiad cyffredinol 2010.

Pe bai Mr Cameron yn penderfynu ei symud, un o'r enwau sydd wedi ei grybwyll yn ei lle yw Maria Miller, AS Basingstoke, sy'n uchel ei pharch ymysg Ceidwadwyr San Steffan.

Treuliodd Mrs Miller gyfnod fel plentyn yng Nghymru, ac fe aeth i'r un ysgol gyfun ym Mhen-y-bont ar Ogwr a Phrif Weinidog Cymru, Carwyn Jones.

Ond mae ffigyrau dylanwadol o fewn y blaid yng Nghymru yn bendant y dylai'r ysgrifennydd nesaf ddod o blith yr wyth Aelod Seneddol o Gymru yn San Steffan, ac mae llawer nawr yn credu y bydd eu dymuniad yn cael ei wireddu.

Os fydd Mr Cameron yn gwrando, y ffefryn i gael cynnig y swydd yw dirprwy Mrs Gillan yn Swyddfa Cymru, AS Gorllewin Clwyd David Jones.

Pe bai Mr Jones yn cael cynnig swydd arall o fewn y cabinet, yna'r AS mwyaf tebygol o gael swydd Cymru yw Stephen Crabb, AS Preseli Penfro sy'n un o chwipiau'r blaid ar hyn o bryd.

Bydd unrhyw newid yn siŵr o gael sylw manwl gan Lywodraeth Cymru, gan y bydd cysylltiadau rhwng Bae Caerdydd a San Steffan angen bod yn agos ar draws ystod eang o faterion polisi.

Mae'r berthynas rhwng y ddau gorff wedi bod yn anodd dros y misoedd diwethaf, yn bennaf oherwydd argymhellion i newid sustem bleidleisio'r Cynulliad Cenedlaethol.

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol