Cam-drin plant: Galwad ar gomisynwyr newydd yr heddlu

Cyhoeddwyd
ffynhonnell y llun, Barnardo's
disgrifiad o’r llunMae Barnardo's Cymru yn buddsoddi £250,000 i geisio taclo'r broblem

Mae elusen blant wedi galw ar gomisiynwyr heddluoedd Cymru i flaenoriaethu taclo ecsploetiaeth plant wedi iddyn nhw gael eu hethol ym mis Tachwedd.

Daw'r alwad gan Barnardo's Cymru wrth iddyn nhw gyhoeddi eu bod yn buddsoddi £250,000 i ariannu gwaith arbenigol newydd gyda dioddefwyr cam-drin rhywiol yng Nghymru.

Cyn etholiadau'r comisiynwyr heddlu ym mis Tachwedd, mae'r elusen hefyd yn annog eu cefnogwyr i siarad gyda'r ymgeiswyr yn eu hardaloedd a galw arnyn nhw i gefnogi ymgyrch yr elusen.

Pan fydd y comisiynwyr yn dechrau yn eu swyddi, bydd Barnardo's Cymru yn ceisio gweithio gyda nhw i leihau'r nifer o blant sy'n dioddef yng Nghymru, gan adeiladu ar waith elusen arall - Seraf - sef yr unig elusen sy'n gweithio dim ond gyda phlant sy'n diodde' cam-drin rhywiol.

'Ofn ac unigrwydd'

"Mae plant yng Nghymru yn cael eu hecsploetio am ryw - mae hyn yn bla ar ein cenedl," meddai cyfarwyddwr Barnardo's Cymru, Yvonne Rodgers.

"Rhaid sicrhau bod rhoi stop ar hyn yn flaenoriaeth glir.

"Mae achosion amlwg yn y DU yn ddiweddar wedi pwysleisio rôl bwysig y gall yr heddlu chwarae wrth ddatgelu'r drosedd yma ac erlyn y troseddwyr er mwyn gwneud ein cymunedau'n fwy diogel i'n plant.

"Yng Nghymru heno fe fydd oedolion yn rhoi alcohol a chyffuriau i blant cyn eu cam-drin. Bydd y plant yn teimlo ofn ac unigrwydd.

"Mae Barnardo's yn credu y dylai pob plentyn sy'n diodde' fel hyn gael rhywun y gallan nhw droi atyn nhw."

Rhestr

Mae'r elusen wedi cyhoeddi rhestr o bethau y maen nhw am i'r comisiynwyr heddlu newydd sicrhau :-

  • Uchel swyddog i ddelio'n benodol gydag ecsploetiaeth rywiol plant;
  • Swyddogion arbenigol i ddelio gydag achosion unigol;
  • Pob swyddog i fedru adnabod arwyddion o gam-drin;
  • Cysylltiadau cryf rhwng heddluoedd cyfagos er mwyn delio gyda'r broblem gyda'i gilydd;
  • Cefnogaeth dda i'w gynnig i bob plentyn sy'n ddiodde' cam-drin.

Mae'r elusen y gofyn am roddion i gefnogi eu gwaith yn y maes, ac fe fydd rhoddion o Gymru yn cael eu buddsoddi yng Nghymru yn hytrach na mynd i gronfa ar gyfer y DU.

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol