SSE yn codi pris nwy a thrydan 9% yn yr hydref

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun, Dywed SSE bod rhaid iddyn nhw ymateb i gostau cynyddol

Mae SSE, un o gwmnïau ynni mwyaf Prydain, yn amddiffyn eu penderfyniad i godi rhagor ar gwsmeriaid.

Gan ddechrau ar Hydref 15 fe fydd nwy a thrydan 9% yn ddrytach ar gyfartaledd.

Mae SWALEC yn rhan o'r cwmni.

Dywed SSE bod yn rhaid iddyn nhw ymateb i gostau cynyddol.

Fe fydd y newid yn cael effaith ar tua 3.4 miliwn o gwsmeriaid.

Scottish Hydro, Swalec a Southern Electric yw cwmnïau SSE.

Mae'r cwmni wedi dweud na fydd 'na fwy o gynnydd cyn ail hanner 2013.

O ganlyniad i'r newid eleni, gall cwsmer sydd â bil dwbl (am nwy a thrydan) dalu £102 ychwanegol am y flwyddyn.

Elw blynyddol

"Fe wnaethon ni addo yn haf 2011 na fyddwn ni'n codi prisiau cyhyd â phosib ac o leiaf tan Awst 2012," meddai Ian Marchant, Prif Weithredwr SSE.

"Ym mis Ionawr eleni fe wnaethom ymestyn hynny at Hydref 2012.

"Yn anffodus, oherwydd cynnydd mewn costau, allwn ni ddim cadw'r prisiau ar y lefel bresennol ar ôl yr hydref."

Ym mis Mai fe wnaeth y cwmni gyhoeddi cynnydd o 2% yn eu helw cyn treth i 31.33 biliwn.

Roedd elw yn eu hadran cyflenwadau trydan a nwy i gartrefi a busnesau wedi gostwng 20% i £321.6 miliwn.

Yn 2011 fe wnaeth y chwe chwmni ynni mwya' godi eu prisiau, mewn rhai achosion, ddwywaith.

Yn gynharach eleni fe wnaethon nhw i gyd wneud toriadau bychan oedd yn effeithio un ai nwy neu drydan.

Ym mis Mawrth eleni fe wnaeth SSE wneud toriad i'w pris nwy 4.5%.

Dywedodd Richard Lewis o Which? na all pobl wynebu gaeaf arall o bryder ynglŷn â biliau trydan a nwy.

"Mae angen i'r llywodraeth a'r rheoleiddwyr ymyrryd," meddai.

Straeon perthnasol

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol