Rhybudd i berchnogion ceir bod lladron yn targedu'r allweddi

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, BBC elvis
Disgrifiad o’r llun,
Yn ôl yr heddlu mae lladron yn ceisio dwyn allweddi ceir am fod gan berchnogion ceir gwell systemau diogelwch y dyddiau 'ma

Mae cadw allweddi ceir yn ddiogel yn arf pwysig yn y frwydr i atal troseddwyr sy'n gosod ceir ar dân, yn ôl ymgyrch newydd.

Mae penaethiaid yr heddlu a diffoddwyr tân yn Wrecsam wedi lansio ymgyrch i ostwng y nifer o geir sy'n cael eu dwyn cyn cael eu rhoi ar dân yn yr ardal.

Yn ôl yr heddlu, mae lladron yn ceisio dwyn allweddi ceir am fod gan berchnogion ceir gwell systemau diogelwch y dyddiau 'ma.

Erbyn mis Mawrth eleni, yn sir Wrecsam oedd hanner y ceir oedd wedi eu rhoi ar dân yng ngogledd Cymru.

'Systemau mwy soffistigedig'

Cafodd dros 170 o geir eu rhoi ar dân yn fwriadol yn y gogledd rhwng mis Mawrth 2011 a mis Mawrth 2012, gan gynnwys wyth achos yn Wrecsam mewn un wythnos.

Dywedodd Gwasanaeth Tân ac Achub Gogledd Cymru fod nifer yr achosion o danau sy'n ymwneud â cheir sydd wedi eu gadael wedi haneru yn ystod y tair blynedd diwethaf.

Bydd diffoddwyr tân yn ymweld ag archfarchnad ddydd Iau gan ddarparu taflenni a chynnig cyngor i'r cyhoedd fel rhan o ymgyrch gwybodaeth a fydd yn ceisio lleddfu'r broblem tanau ceir yn yr ardal.

Dywedodd rheolwr lleihau llosgi bwriadol y gwasanaeth, Kevin Jones, bod llawer o geir sy'n cael eu dwyn yn cael eu rhoi ar dân i gael gwared â thystiolaeth.

"Gall diffoddwyr tân treulio cyfnodau hir yn ceisio delio â'r tanau bwriadol hyn sydd yn peryglu bywydau'r diffoddwyr a thrigolion lleol.

"Mae cwmnïau ceir wedi blaenoriaethu diogelwch cerbydau yn ystod y blynyddoedd diwethaf gan greu systemau mwy soffistigedig i atal lladron rhag dwyn ceir.

"O ganlyniad mae troseddwyr wedi troi at ffyrdd amgen cyfrwys i ddwyn ceir fel dwyn allweddi.

"Mae'n bwysig iawn fod perchnogion ceir yn ymwybodol o hyn gan gymryd mwy o ofal i atal lladron dwyn eu hallweddi ceir."

Mae'r ymgyrch yn cynghori perchnogion ceir i beidio gadael allweddi ceir yn agos at ddrws neu ffenest, cau drws y tŷ a pharcio mewn garej diogel.

Straeon perthnasol

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol