Damwain yn achosi tagfeydd traffig yn ardal Aberystwyth

Cyhoeddwyd

Bu tagfeydd traffig yn ardal Aberystwyth yn dilyn damwain rhwng bws a seicler brynhawn dydd Mercher.

Mae Heddlu Dyfed-Powys yn ymchwilio yn dilyn y ddamwain a ddigwyddodd toc cyn 5pm ym Mhenparcau ger Aberystwyth.

Bu yna adroddiadau o dagfeydd traffig yng nghanol y dref ac ar ffordd yr A487 yn ymestyn nifer o filltiroedd i'r de o Aberystwyth am fod y bws yn rhwystro traffig rhag mynd heibio.

Dywed yr heddlu nad oed bywydau unrhyw un mewn peryg yn dilyn y ddamwain.