Cynghorwyr Abertawe yn gweld y goleuni ac yn adfer goleuadau stryd

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, BBC elvis
Disgrifiad o’r llun, Dywed y cyngor y bydd y goleuadau newydd yn defnyddio llai o ynni

Mae Cyngor Sir a Dinas Abertawe yn mynd i osod 27,000 o oleuadau stryd newydd - goleuadau sy'n defnyddio llai o ynni na'r rhai presennol.

Fe fydd y goleuadau stryd gafodd eu diffodd yn ddiweddar yn cael eu defnyddio unwaith eto.

Bydd y cyngor yn gwario £1.6 miliwn dros dair blynedd, gyda'r arian yn dod o Lywodraeth Cymru.

Credir y bydd y goleuadau newydd yn arbed £400,000 y flwyddyn ar filiau trydan.

Penderfynodd yr hen gyngor, dan arweinyddiaeth y Democratiaid Rhyddfrydol, i ddiffodd 2,000 oleuadau er mwyn arbed £100,000 y flwyddyn.

Hefyd fe benderfynwyd cael gwared ar 500 o oleuadau oedd "yn ddiffygiol."

Dywed y cyngor newydd, dan arweinyddiaeth Llafur ers mis Mai, y bydd y goleuadau yn cael eu goleuo eto, a bydd rhai newydd yn cael eu gosod yn lle'r rhai cafodd eu diffodd.

"Mae goleuadau yn caniatáu i bobl weld yr hyn sydd o'u cwmpas gyda'r nos, mae gyrwyr yn gallu gweld cerddwyr yn well ac maen nhw'n gwneud i bobl deimlo'n fwy diogel," meddai June Burtonshaw, aelod o Gabinet Abertawe sydd â chyfrifoldeb am oleuadau stryd.

"Rydym wedi cael nifer o gwynion gan bobl, yn enwedig pobl hyn, sy'n poeni am eu diogelwch wrth gerdded strydoedd heb oleuadau."

Straeon perthnasol

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol