Gŵyl fwyd yn tyfu wrth ddenu busnesau newydd

  • Cyhoeddwyd
Cynnyrch mewn sioe fwyd
Disgrifiad o’r llun,
Cafodd yr ŵyl ei sefydlu yn 2005

Mae trefnwyr Gŵyl Fwyd Cymru ym Mhowys yn dweud bod yr ŵyl yn "cynnig gobaith i'r diwydiant bwyd yn y canolbarth".

Mewn cyfnod economaidd ansicr maen nhw'n falch bod 115 o stondinau wedi trefnu i arddangos a gwerthu bwydydd.

Mae'r ŵyl yn cael ei chynnal yng ngerddi Neuadd Glansevern, Aberiw, dros y penwythnos.

Dywedodd y trefnwyr eu bod yn falch hefyd bod 30% o'r stondinwyr yn fusnesau newydd.

Dywedodd cadeirydd Gŵyl Fwyd Cymru, Bernard Harris, bod hyn yn dystiolaeth bod y diwydiant bwyd yng nghanolbarth Cymru yn ymladd yn erbyn y sefyllfa economaidd.

"Rydym yn falch iawn fod yr ŵyl yn cynnig gobaith i'r diwydiant bwyd yn y canolbarth," meddai.

Cynnyrch lleol

"Mae digwyddiadau fel yr ŵyl mor bwysig mewn ardal wledig am eu bod yn cynnig llwyfan i gynhyrchwyr ddangos eu cynnyrch yn ogystal â denu miloedd o ymwelwyr i'r ardal fendigedig yma.

"Mae gan Sir Drefaldwyn enw da am fwyd a diod ac mae'r Ŵyl am ddathlu'r traddodiad.

"Mae cymaint o fanteision o brynu cynnyrch lleol; lleihau nifer y milltiroedd bwyd; y wybodaeth fod y bwyd o'r ansawdd uchaf a hefyd y gefnogaeth mae hyn yn ei roi i'r economi leol," ychwanegodd.

Oherwydd poblogrwydd yr ŵyl, mae adran newydd eleni i arddangos bywyd gwledig.

Cafodd yr ŵyl ei sefydlu yn 2005.

"Rydym yn ymfalchïo yn y modd mae'r ŵyl wedi datblygu i fod yn un o'r goreuon yng Nghymru," eglurodd Jenny Thomas, o Neuadd Glansevern.

Y llynedd aeth dros 6000 i'r ŵyl, ac mae'r trefnwyr yn disgwyl mwy eleni.

Mae 'na amryw o weithgareddau ac arddangosfeydd coginio yn ogystal â chyfle i brynu danteithion.

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol