Cyfle i gael cip ar y byd celfyddydol gweledol

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, Cyngor Gwynedd
Disgrifiad o’r llun, Mae'r arddangosfa ar agor tan ganol mis Hydref

Mae Helfa Gelf yn rhoi cyfle i bobl ymweld â stiwdios a gweithleoedd artistiaid a chrefftwyr a chael gweld drostyn nhw eu hunain sut maen nhw'n gweithio.

Yr Helfa Gelf yw'r digwyddiad stiwdio agored fwyaf yng Ngogledd Cymru, gyda dros 300 o arlunwyr yn cymryd rhan drwy Wynedd, Conwy, Sir Ddinbych, Sir y Fflint a Wrecsam.

Eleni i gyd fynd â'r helfa, a fydd yn digwydd bob penwythnos yn ystod mis Medi, mae 'na arddangosfa gelf newydd yn Oriel Pendeitsh, Caernarfon.

Fe fydd yr arddangosfa yno hyd Hydref 21.

Bydd yn gyfle i'r cyhoedd gael blas o waith 28 o wahanol artistiaid sy'n rhan o'r cynllun ar draws y gogledd.

'Agor drws'

Fe fydd gweithdy galw i mewn rhad ac am ddim ar Fedi 15 rhwng 12-4pm yn Oriel Pendeitsh gydag Anwen Roberts, arlunydd o Ynys Môn, a fydd yn creu blodau ac ieir bach yr haf gyda gwifren a resin hylif.

"Drwy gefnogi'r digwyddiad yma, amcan Gwasanaeth Celfyddydau Cyngor Gwynedd yw agor drysau'r stiwdios i'r cyhoedd er eu mwynhad a chynnig cyfle i ddysgu mwy am gelf a chrefft yng nghwmni'r artistiaid," meddai Delyth Gordon, Swyddog Celf Gweledol Cyngor Gwynedd.

"Mae Oriel Pendeitsh yn falch o allu cefnogi'r digwyddiad gan gyflwyno arddangosfa gymysg sy'n rhoi blas ar yr amrywiaeth eang o waith sydd ar gael ar draws siroedd y gogledd sy'n rhan o Rhwydwaith Stiwdios Agored Gogledd Cymru."

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol