Llofruddiaeth Caergrawnt: Mechnïaeth i ddau

  • Cyhoeddwyd
Llywelyn ThomasFfynhonnell y llun, Other
Disgrifiad o’r llun,
Roedd Llywelyn Thomas yn ffermio ym Mhen-y-bont ar Ogwr cyn symud i Loegr 12 mlynedd yn ôl

Mae dau ddyn gafodd eu hail-arestio gan heddlu sy'n ymchwilio i lofruddiaeth pensiynwr o dde Cymru yn Sir Caergrawnt, wedi cael eu rhyddhau ar fechnïaeth.

Cafwyd hyd i Llywelyn Thomas, 76 oed, yn farw yn ei gartref yn Chittering ar Ragfyr 18.

Mae'r heddlu'n credu i'w gartref yn Chittering gael ei dargedu gan ladron.

Cafodd y ddau ddyn, 25 oed a 20 oed, eu harestio ddydd Llun ac maen nhw wedi eu rhyddhau ar fechnïaeth tan Fedi 4.

Cafodd y ddau eu harestio ar amheuaeth o lofruddiaeth.

Lladrad

Fe wnaeth Mr Thomas, ffermwr wedi ymddeol, symud o ardal Sain Ffagan, Caerdydd, i'r ardal 12 mlynedd yn ôl er mwyn bod yn nes at ei deulu.

Mae dyn 23 oed a bachgen 16 oed yn dal ar fechnïaeth mewn cysylltiad â'r ymchwiliad.

Y gred yw bod Mr Thomas wedi cael ei ladd wrth i rywun geisio lladrata o'i dŷ rhwng 9.30pm a 10pm ar Ragfyr 17.

Cafodd ei gar Rover arian gyda'r rhif cofrestru BJ51 CJV ei ddwyn a chafwyd hyd iddo mewn pentref i'r gogledd ddwyrain o Gaergrawnt, Milton.

Dangosodd archwiliad post mortem iddo farw o anafiadau i'w ben a'i wyneb.

Roedd yn ffermio yn ardal Pen-y-bont ar Ogwr cyn symud i Loegr 12 mlynedd yn ôl.

Roedd yn ŵr gweddw gydag un mab.

Mae gwobr ariannol o £50,000 wedi cael ei gynnig am wybodaeth a fyddai'n arwain at gael rhywun neu rywrai yn euog.

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol