Adfywio gorsaf bysiau i roi hwb i ganol Casnewydd

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, Newport council
Disgrifiad o’r llun,
Fe fydd gorsaf newydd yn cael ei hadeiladu yn Sgwar y Farchnad, y tu ôl i'r Farchnad dan do os fydd y cynlluniau yn cael eu cymeradwyo

Mae 'na gynlluniau ar gyfer dwy orsaf bysiau newydd ar gyfer Casnewydd er mwyn hybu nifer y siopwyr sy'n defnyddio canol y ddinas.

Cafodd yr orsaf bysiau presennol, sydd â lle i 26, ei ddisgrifio gan deithwyr fel lle atyniadol.

Bydd yr orsaf bresennol yn cael ei dymchwel er mwyn gwneud lle i ganolfan siopai newydd, Friars Walk.

Bwriad y cyngor yw adleoli lle ar gyfer 15 arhosfan yn y datblygiad newydd tra bydd yr adeilad newydd ar gyfer naw arhosfan ger y farchnad dan do.

Mae'r cynllunwyr yn dweud y bydd y datblygiad yn helpu i adfywio'r ddinas.

Fe wnaeth masnachwyr y ddinas godi pryderon y llynedd am nifer y cwmnïau mawr ar y stryd fawr oedd yn cau, gan gynnwys Next, Topshop a Burton.

Mae 'na bryderon hefyd bod siopwyr yn teithio i ddinasoedd mwy, fel Caerdydd a Bryste yn ogystal S chanolfan manwerthu Cwmbrân gerllaw.

'Ateb y galw'

Ond fel rhan o'r cynlluniau i adfywio Casnewydd, cyhoeddwyr y byddai Sgwâr John Frost Square yn cael ei wedd newid i fod yn ganolfan siopau Friars Walk.

Fe fydd y gweddnewidiad gwerth £100 miliwn yn cynnwys siopau, sinema a bwytai.

Disgrifiad o’r llun,
Fe fydd yr orsaf bresennol yn cael ei dymchwel

Ond mae'n golygu dymchwel yr orsaf bysiau presennol.

Mewn adroddiad i'r cyngor, dywed y datblygwyr Arup bod rhaid "darparu rhywfaint o ehangu" er mwyn ateb y galw a bod angen ail orsaf yn y ddinas.

"Oherwydd hyn, rydym wedi penderfynu bod ardal yng nghefn y farchnad dan do yn lleoliad addas ar gyfer yr orsaf newydd am ei fod yn agos at ddatblygiad Friars Walk ac yn ganolog ar gyfer gweddill siopau a gwasanaethau'r ddinas."

Fe fydd yr orsaf yma yn cael ei adeiladu ar safle lle mae 'na bump arhosfan ar hyn o bryd.

Os fydd y cynllun yn cael ei gymeradwyo, fe fydd arwyddion wedyn oddi yno at yr orsaf arall.

Mae'r adroddiad yn nodi nad oedd rhaid i'r orsaf fod drws nesa' i'r orsaf rheilffordd gan mai "canran fechan o bobl oedd yn defnyddio bws i fynychu'r orsaf drên".

"Y prif angen felly oedd gwasanaethau bws oedd yn cysylltu ei gilydd," meddai.

Arolwg

Mae'r cynllunwyr yn dweud nad yw'r orsaf bresennol yn addas ac yn rhwystr i ddenu mwy o ddefnyddwyr.

Roedd arolwg o gwsmeriaid yn 2009 wedi nodi mai 1% o'r 337 wnaeth ymateb oedd yn gwbl fodlon gyda'r orsaf tra bod 33% yn gwbl anfodlon.

Dywedodd Graham Morgan, cyfarwyddwr Siambr Fasnach De Cymru, bod hi'n allweddol buddsoddi mewn rhwydwaith trafnidiaeth yn y ddinas i ddenu mwy o siopwyr.

Fe fydd yr adfywio, ochr yn ochr â champws y brifysgol a swyddfeydd yng nghanol y ddinas "yn ychwanegu at yr hyn sydd gan y ddinas i'w chynnig".

"Mae'r cyfan yn dod at ei gilydd ac yn gychwyn ar ddenu'r torfeydd i Gasnewydd."

Fe fydd y cynlluniau yn cael eu hystyried gan bwyllgor cynllunio Casnewydd dros yr wythnosau nesaf.

Straeon perthnasol

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol