Newidiadau i Radio Cymru o'r hydref ymlaen

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun,
Fe fydd y newid i'w glywed ar yr orsaf o'r hydref ymlaen

Mae Radio Cymru wedi cyhoeddi manylion pellach o ran newidiadau i'w hamserlen.

Gan ddechrau yn yr hydref fe fydd Iola Wyn yn cyflwyno rhaglen ddyddiol newydd o Gaerfyrddin.

Fe fydd gwasanaeth C2 yn parhau i gynnwys nifer o gyflwynwyr gwahanol.

Mae rheolwyr Radio Cymru hefyd wedi cyhoeddi y bydd cerddoriaeth draddodiadol yn cael sylw bob pnawn Sul o fis Hydref wrth i Sesiwn Fach ddod yn rhan barhaol o'r amserlen.

Roedd yr orsaf eisoes wedi cyhoeddi newidiadau yn gynharach yn y flwyddyn.

Roedd y rhain yn cynnwys symud Geraint Lloyd i slot hwyr; cwtogi oriau C2; Nia Roberts i ddarlledu yn y prynhwniau wrth i raglen newydd ddod o'r de-orllewin yn y boreau.

O ran y rhaglen newydd fe fydd Iola Wyn yn cyflwyno o Gaerfyrddin am 10.30am bob bore Llun i Gwener.

Yn llais cyfarwydd ar radio a theledu mae hi'n ymuno a'r orsaf o Adran Newyddion BBC Cymru.

Mae hi hefyd yn gyn-gyflwynydd Ffermio ar S4C.

Cerddoriaeth

Bydd y rhaglen yn cael ei chynhyrchu gan gwmni Telesgôp.

Cyflwynwyr slot C2 rhwng 7pm a 10pm fydd Huw Stephens (nos Lun); Ifan Evans (nos Fawrth); Lisa Gwilym (nos Fercher) a Georgia Ruth Williams (nos Iau).

Fe fydd Gwilym Rhys yn cyflwyno bob nos Wener am gyfnod cyn i Sioned Mills ddod yn gyfrifol am y slot o fis Ebrill.

Bydd y slot nos Wener yn cychwyn am 6.30pm tan 9pm cyn y bydd rhaglenni dogfen/talent newydd rhwng 9 a 10pm.

Mae Gwilym Rhys yn brif leisydd i'r Bandana ac mae Sioned Mills yn adnabyddus fel un o gyflwynwyr podlediad Hacio'r Iaith.

Bydd yr awr ar gyfer rhaglenni dogfen cerddorol yn symud o nos Fercher i nos Wener am hanner y flwyddyn.

Dywedodd llefarydd ar ran y BBC: "Fel rhan o ymroddiad Radio Cymru i feithrin lleisiau newydd, bydd y slot yma yn cael ei neilltuo ar gyfer talent cyflwyno newydd am weddill y flwyddyn."

Bydd gwasanaeth C2 yn cynnwys y rhaglenni yma ar FM, gwefan gynhwysfawr a bydd y daith ysgolion yn parhau i ymweld ag ysgolion ar draws y wlad.

Newyddion

Idris Morris Jones fydd yn cyflwyno Sesiwn Fach, sy'n rhoi llwyfan i gerddoriaeth werin ac acwstig Cymreig, ar brynhawn Sul rhwng 3-4.30pm.

Dywedodd y BBC bydd yna hefyd gyflwynwyr gwadd yn achlysurol.

Mae'r newid yn golygu bod rhaglen Gaynor Davies ar brynhawn Sul yn dod i ben.

Yn ogystal fe gyhoeddwyd rhai misoedd yn ôl y bydd slot Taro'r Post yn ymestyn o 12.30pm i 2pm, a'r Post Prynhawn yn rhedeg o 5pm i 6.15pm.

Mae'r newidiadau o ganlyniad i arbedion ariannol dros y 5 mlynedd nesaf, er mwyn arbed £11 miliwn ar draws BBC Cymru.

Yn ogystal ag arbed arian mae'r BBC yn dweud eu bod wedi achub ar y cyfle i sicrhau eu bod yn cynhyrchu rhaglenni o'r safon uchaf posib.

Straeon perthnasol

Hefyd gan y BBC