Cynnau fflam ar gopa'r Wyddfa

  • Cyhoeddwyd
Aelodau'r Sgowtiaid lleol gafodd y fraint o gynnau'r Fflam ar gopa'r Wyddfa
Disgrifiad o’r llun,
Aelodau'r Sgowtiaid lleol gafodd y fraint o gynnau'r Fflam ar gopa'r Wyddfa

Mae grŵp o Sgowtiaid o gymunedau ger Yr Wyddfa wedi cynnau fflam ar y copa a fydd yn rhan o Fflam y Gemau Paralympaidd.

Dydd Mercher fe aeth nifer o aelodau ifanc anabl ac abl y Sgowtiaid i'r copa i greu gwreichion ac yna tanio'r fflam ar gyfer Cymru.

Roedd digwyddiadau tebyg wedi eu trefnu ar gyfer copaon ucha' Lloegr (Scafell Pike), Gogledd Iwerddon (Slieve Donard) a'r Alban (Ben Nevis) ar Awst 22.

Wedi mynd i Gopa'r Wyddfa gyda'r Sgowtiaid y mae'r Arglwydd Coe, Cadeirydd Gemau Olympaidd Llundain.

'Ymdrech tîm'

Cafodd y gwreichion eu creu wrth i'r Sgowtiaid rwbio ffon fetel ar ddarn o fetel a hynny mewn amgylchiadau gweddol anffafriol.

Disgrifiad o’r llun,
Doedd y tywydd ddim yn arbennig i'r Arglwydd Coe (chwith) a'r sgowtiaid

Yn wahanol iawn i'r diwrnod pan wnaeth Y Fflam Olympaidd gyrraedd copa'r Wyddfa, roedd 'na niwl, gwynt a glaw ddydd Mercher.

Yno gyda'r Sgowtiaid yr oedd cyn athletwyr a gwirfoddolwyr.

Dywedodd Yr Arglwydd Coe, a gerddodd i'r copa bod hwn wedi bod "yn ymdrech tîm go iawn".

"Roedd yn oer mewn rhai llefydd ac fe gawson ni seibiant ar y ffordd.

"Ond mae hyn yn creu rhywbeth unigryw ar gyfer taith y Fflam Paralympaidd sy'n ddathliad o ddewrder, benderfyniad, ysbrydoliaeth a chydraddoldeb y mae pob athletwr Paralympaidd yn ei gynrychioli.

"Drwy greu'r Fflam Gymreig drwy ymdrech ddynol ar gopa'r Wyddfa fe fyddwn yn sicrhau bod ysbryd Cymru yn cael ei gynrychioli yn y Fflam."

Ond ychwanegodd ei fod yn bwriadu teithio nôl i Lanberis ar y trên tra bod y Sgowtiaid am gerdded yn ôl.

Uno

Disgrifiad o’r llun,
Aelodau'r Sgowtiaid lleol gafodd y fraint o gynnau'r Fflam ar gopa'r Wyddfa

Wedi cynnau'r fflam ar y copa fe fydd cael ei drosglwyddo i lusern a'i gludo i Gaerdydd ar gyfer seremoni arbennig ddydd Llun.

Fe fydd yn ganolbwynt diwrnod o ddathliadau Paralympaidd yno gan gynnwys cynnau coelcerth y tu allan i Neuadd y Ddinas.

O Gaerdydd fe fydd y Fflam yn cael ei chludo i Stoke Mandeville, cartref ysbrydol y mudiad Paralympaidd.

Bydd yn uno gyda'r tair Fflam arall yn ystod seremoni ar Awst 28 i greu'r Fflam Paralympaidd ar gyfer Gemau Llundain 2012.

Bydd 580 o bobl yn cludo'r Fflam o Stoke Mandeville i'r Stadiwm Olympaidd yn Stratford dros gyfnod o 24 awr ar gyfer cychwyn y Gemau ar Awst 29.