Budd annisgwyl o'r atmosffer i rywogaethau o aeron gwyllt

Cyhoeddwyd
disgrifiad o’r llunMae'r ymchwil yn gasgliad o arbrofion ers 20 mlynedd

Gallai lefelau cynyddol o CO² yn yr atmosffer ac ymbelydredd uwchfioled roi buddiannau annisgwyl i rai rhywogaethau o aeron gwyllt.

Dyna gasgliad astudiaeth yn yr is-Arctig gan wyddonwyr o Brifysgol Aberystwyth.

Mae'r llus yn gynhaeaf bwyd gwyllt pwysig i bobl gogledd Ewrop ac yn ffynhonnell hanfodol o faeth ar gyfer adar yr Arctig.

Mae hyn yn un o ganfyddiadau arbrawf 20 mlynedd sydd newydd ei gyhoeddi yn y cyfnodolyn Ambio.

Cyfuniad

Fe wnaeth y tîm ganfod bod lefelau gwrthocsidydd mewn llus yn codi pan fyddan nhw'n derbyn cyfuniad o ymbelydredd uwchfioled uwch a lefelau Carbon Deuocsid uwch.

Dywed y gall y ffactorau yma fod o fudd i'r rhai sy'n bwyta llus gwyllt gan eu bod yn hybu gwasgaru hadau'r rhywogaethau, gan fod rhai adar yn ffafrio aeron gyda chynnwys gwrthocsidig uwch wrth fwydo.

Mae gwyddonwyr, dan arweiniad Dr Dylan Gwynn-Jones, yn credu bod lefelau uwch o ymbelydredd uwch-fioled yn achosi 'ymatebion straen' mewn llus gwyllt, sydd yn gorfodi'r planhigion i neilltuo mwy o egni ar gyfer atgenhedlu.

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol