Ail bwerdu newydd i dde Penfro?

Cyhoeddwyd
ffynhonnell y llun, Other
disgrifiad o’r llunArgraff artist o'r pwerdy arfaethedig ym Mhenfro

Mae aelodau o Awdurdod Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro wedi bod yn ystyried cynnwys adroddiad ar y posibilrwydd o godi ail orsaf bŵer newydd yn ardal Aberdaugleddau.

Bwriad tri chwmni, Qatar Petroleum, Exxon Mobil a Total Gas and Power Ventures, yw cyflwyno cais cynllunio manwl y flwyddyn nesaf i godi gorsaf newydd.

Yn ôl y cwmnïau maen nhw'n awyddus i dodi gorsaf drydan ger terfynnell South Hook.

Fel rhan o'r broses cynllunio mae'r cwmniau yn gorfod cyflwyno adroddiad am effaith amgylcheddol unrhyw orsaf newydd.

Ddydd Mawrth bydd aelodau awdurdod y parc yn cael gweld ymateb cychwynnol swyddogion i'r syniad o leoli'r orsaf o fewn ffiniau'r parc.

Mae'r adroddiad yn nodi y byddai'n rhaid cael cyfiawnhad pendant dros leoli gorsaf o fewn ffiniau'r parc - a hynny yn nhermau budd cenedlaethol.

Mae gorsaf bŵer nwy RWe NPower yn cael ei chwblhau ar hyn o bryd ar gyrnion tre Penfro ar gost o £1 biliwn.

Dywed y tri chwmni eu bod yn bwriadu adeiladu gorsaf fydd yn llawer llai gwastraffus o ran gwres na'r un ym Mhenfro.

Straeon perthnasol

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol