Aelodau Unite Gomer yn cynnal ail streic hanner diwrnod

Cyhoeddwyd
disgrifiad o’r llunDywed yr undeb fod yna "ddiwylliant o fwlio a rhoi aelodau o dan bwysau"

Bydd aelodau undeb Unite yng Ngwasg Gomer yn cynnal eu hail streic mewn wythnos ddydd Mercher.

Dywed yr undeb fod y streic hanner diwrnod yn ymateb i newidiadau gorfodol i'w cyflogau ac amgylchiadau gweithio.

Maen nhw hefyd yn honni fod yna "ddiwylliant o fwlio a rhoi aelodau o dan bwysau" honiadau sy'n cael eu gwadu gan y cwmni.

Bydd aelodau yn ffurfio llinell biced y tu allan i fynedfa'r cwmni am 12.15pm a bydd cynrychiolydd cwmni cyfreithwyr Thompsons o Gaerdydd yn cyfarfod â'r aelodau i drafod gweithredu cyfreithiol posib.

'Gweithredu'n gyfreithiol'

Ond yn ôl llefarydd yr undeb o fewn y cwmni mae'r broblem wedi dwysáu oherwydd diffyg cyfathrebu rhwng Rheolwr Gyfarwyddwr Gwasg Gomer, Jonathan Lewis, â'r undeb.

Dywedodd swyddog rhanbarthol Unite, David Lewis: "Mae ein haelodau wedi cymryd y penderfyniad anodd o ddal eu tir er iddyn nhw gael eu bwlian am fod yn aelod o undeb.

"Os na fydd y cwmni'n cytuno i gynnal trafodaethau i geisio datrys pryderon ein haelodau ein unig ddewis fydd ystyried y posibilrwydd o weithredu'n gyfreithiol."

Dywedodd Peter Davies, llefarydd Unite o fewn Gwasg Gomer: "Mae gwir angen datrys yr anghydfod hwn cyn gynted â phosib.

"Mae'r aelodau'n drist nad yw problemau bach wedi cael eu datrys.

"Erbyn hyn maen nhw'n broblemau mawr oherwydd diffyg cyfathrebu rhwng Jonathan Lewis a'r Undeb."

Ymateb

Yn ôl Gwasg Gomer "canran fach, 23% o'r gweithlu, sy'n aelodau o undeb Unite".

Mae BBC Cymru wedi gofyn i Wasg Gomer am eu hymateb i'r streic diweddara.

Yr wythnos diwethaf dywedodd Jonathan Lewis: "Rydym yn cydnabod cynrychiolaeth undeb, ac nid ydym yn trin ein staff yn wahanol.

"Rydym yn gwmni teuluol sy'n dymuno'r gorau i'n holl staff ac mae ein hamodau gwaith a buddion yn dyst i hyn.

"Mae'r cyhuddiad o fwlio a harasio wedi'u gwneud gan swyddogion allanol Undeb Unite.

"Nid yw'r tîm rheoli wedi derbyn unrhyw honiadau o fwlio neu harasio gan unrhyw weithiwr felly mae'r honiadau yn hollol ddi-sail.

"Rydym yn trin ein holl staff yn deg a chyfartal, a byddwn yn delio ag unrhyw enghreifftiau o fwlio o fewn ein dulliau disgyblu."

Straeon perthnasol

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol