Criw yn cael eu carcharu am ymosodiad yn Llandudno

Cyhoeddwyd

Mae criw o ddynion gafodd eu disgrifio fel "haid o anifeiliaid" wedi eu carcharu am ymosod ar ddau ddyn yng ngorsaf rheilffordd Llandudno.

Cafodd dau ddyn eu hanafu'n ddifrifol gan gynnwys niwed parhaol i lygad un ohonynt.

Cafodd Jamie Griffiths, 23 oed, a'i frawd Jordan Griffiths, 22 oed, o Dowyn Isa, Prestatyn eu carcharu am saith mlynedd yn Llys Y Goron Yr Wyddgrug.

Cafodd Ciaren Wright, 18 oed, o Alltmelyd ei ddedfrydu i chwe blynedd mewn canolfan gadw ieuenctid ac fe dderbyniodd llanc 17 oed ddedfryd o bum mlynedd.

'Ymosodiad bwystfilaidd'

Dywedodd y barnwr John Philpotts, fod y criw wedi ymddwyn fel "haid o anifeiliaid" wrth ymosod ar ddau ddyn ym mis Hydref 2011.

Clywodd y llys fod y criw wedi cicio a brathu a bod un o'r dynion wedi derbyn anafiadau difrifol.

Cafodd Daniel McTeare, 22 oed, ei gnoi ar ei glust a chael ei gicio a'i ddyrnu.

Mae'r anaf i'w un o'i lygaid yn un parhaol.

Dywedodd y bargyfreithwr, Sion Mills, ar ran yr erlyniad, fod yna fwy o risg y bydd Mr McTeare yn dioddef glawcoma, neu retina rhydd.

Cafodd Mark Lloyd, 42 oed, ei gicio a'i bwno yn ei wyneb a'i ben drosodd a throsodd yn ystod "ymosodiad bwystfilaidd dibwrpas", yn ôl Mr Mills.