Galw am drafod cyfyngiadau ar lôn gul ger yr A55

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun, Wedi damwain achoswyd trafferthion i deithwyr yr A55 yn ddiweddar

Mae trigolion pentre' yng Ngwynedd yn anhapus fod loriau trymion yn defnyddio ffordd wledig gul i osgoi traffig ar yr A55.

Dywed pentrefwyr Abergwyngregun fod ceir a loriau yn defnyddio ffordd gul Rufeinig, Lôn Crymlyn - a bod y ffordd yn gwbl anaddas.

"Mae pobl sy'n byw ar hyd Lôn Crymlyn wedi cael digon," meddai'r cynghorydd sir lleol Dafydd Meurig.

"Does dim dwywaith fod y problemau a gododd ar yr A55 beth wythnosau yn ôl wedi achosi anrhefn lwyr ar lawer o ffyrdd bach gwledig."

Mae Mr Meurig ac AC Arfon Alun Ffred Jones wedi galw ar y Gweinidog Trafnidiaeth Carl Sergeant i ymweld â'r ffordd.

Damwain a thagfeydd

Ar ddechrau'r mis bu'r lôn ddwyreiniol ar gau am 12 awr wedi i lori droi ar ei hochor yn ystod y cyfnod prysura o'r bore.

Fe achosodd hyn gryn drafferthion i yrwyr y gogledd drwy'r dydd.

"Yn aml dros y blynyddoedd diwethaf, mae lorïau mawr wedi mynd yn sownd ar y lôn gan achosi anrhefn ar y ffordd am oriau ac arbed cerbydau eraill rhag symud ar y ffordd, " meddai Mr Meurig.

"Ar fwy nac un achlysur, mae wal garreg dros bont wedi gorfod cael ei dymchwel a'i hail adeiladu er mwyn rhyddhau cerbydau."

Dywedodd Mr Jones fod yna broblemau cyson sydd angen eu datrys.

"All cerbydau trymion ddim parhau i ddefnyddio ffordd anaddas fel hyn gan ddod â phentref cyfan i stop," meddai.

Dywedodd llefarydd ar ran Llywodraeth Cymru: "Rydym yn deall bod gyrwyr sy'n adnabod yr ardal yn dda yn defnyddio Lôn Crymlyn fel llwybr amgen os oes yna ddigwyddiad ar yr A55 neu yn ystod cyfnodau o dagfeydd traffig difrifol.

"Rydym yn hapus i gydweithio â Chyngor Gwynedd, sy'n gyfrifol am reoli'r ffordd hon, i ystyried yr opsiynau er mwyn ceisio datrys unrhyw faterion, ac mae cyfarfod eisoes wedi'i drefnu i drafod y mater."

Straeon perthnasol

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol