Gweithiwr elusen yn ennill achos tribiwnlys diwydiannol

Cyhoeddwyd
disgrifiad o’r llunCafodd Saquib Zia iawndal o fwy na £4,000

Mae cyn-gyfarwyddwr gyda'r elusen lleiafrifoedd ethnig AWEMA wedi ennill achos tribiwnlys diwydiannol.

Penderfynodd y gwrandawiad yng Nghaerdydd fod Saquib Zia, oedd wedi ei gyhuddo o gamymddwyn difrifol, wedi cael ei ddiswyddo ar gam.

Dywedodd y barnwr Roger Harper fod yr achos yn esiampl berffaith o sut i beidio diswyddo rhywun.

Ychwanegodd ei fod o'n gresynu fod yr elusen wedi methu dilyn canllawiau ei hunain.

Cafodd Mr Zia, cyfarwyddwr cyllid, ei ddiswyddo ar ôl i adroddiad gan Swyddfa Archwilio Cymru gyfeirio at "fethiannau sylweddol a sylfaenol" o fewn yr elusen.

Wrth roi ei ddedfryd fe wnaeth y barnwr feirniadu cyn-bennaeth Awema, Naz Malik, a chadeirydd yr Ymddiriedolwyr Dr Rita Austin, gan ddweud ei fod o'n credu fod y ddau wedi ceisio osgoi cwestiynau.

Llythyr diswyddo

Wrth roi tystiolaeth ddydd Iau diwethaf dywedodd Dr Austin iddi beidio â chysylltu gyda Mr Zia rhwng yr amser y cafodd ei wahardd ym mis Rhagfyr a'i ddiswyddiad ym mis Chwefror oherwydd ei fod o yn dioddef o bwysau gwaith.

Dywedodd Dr Austin fod yr elusen wedi cael cyngor i drefnu bod ymgynghorydd meddygol yn gweld Mr Zia, cyn iddyn nhw siarad ag ef.

Ond cafodd hyn ei ddiystyru gan y barnwr.

Cyfeiriodd o at lythyr ganfod ei anfon at Mr Zia yn dweud wrtho ei fod wedi ei ddiswyddo.

"Gall rhywun ond dychmygu'r effaith fyddai hyn yn ei gael ar rywun oedd i ffwrdd o'i waith oherwydd pwysau."

Fe wnaeth Mr Malik a Dr Austin wrthod gwneud sylw ar ôl y gwrandawiad.

Arian

Cafodd Mr Zia iawndal o £4,010.

Y llynedd roedd Mr Zia wedi sôn am bryderon oherwydd camweinyddu ariannol a bwlio honedig yn Awema.

Ym mis Chwefror, fe wnaeth adroddiad gan y Swyddfa Archwilio son am "fethiannau sylfaenol a sylweddol".

Soniwyd fod arian yr elusen wedi talu am aelodaeth gym werth £2,120 i staff Awema.

Roedd £800 wedi ei wario ar docynnau ar gyfer gemau rygbi a chriced, a £110 i dalu dirwy parcio ar gyfer Mr Malik.

Erbyn hyn mae'r elusen wedi ei roi yn nwylo'r diddymwr.

Straeon perthnasol