Carchar i ymosodwr rhyw

Cyhoeddwyd

Mae dyn o Wrecsam wedi cael ei garcharu am ddwy flynedd a hanner ar ôl ymosod yn rhywiol ar fachgen bach pump oed.

Roedd Andrew Stephen Roberts, 37 oed o Frymbo, wedi gwadu'r cyhuddiad.

Clywodd y llys fod Roberts wedi tynnu trowsus y bachgen i lawr ac yna cyflawni gweithred rywiol.

Dywedodd y barnwr Philip Hughes fod Roberts wedi llusgo'r bachgen i ystafell wely.

"Doedd y bachgen ddim am wneud hynny ond fe wnaethoch ei anwybyddu."

Clywodd y llys fod Roberts wedi dweud wrth y bachgen i beidio â dweud wrth unrhyw un, a hefyd y gallai'r bachgen gyflawni'r un peth ar un o'i ffrindiau," meddai'r barnwr.

Cafodd enw Roberts ei roi ar y rhestr troseddwyr rhyw am oes.

Dywed Oliver King ar ran yr erlyniad fod yr heddlu wedi cael eu galw a'r ôl i'r dioddefwr wneud gweithred debyg ar fachgen bach arall.

Pan ofynnwyd iddo pam iddo wneud hynny, dywedodd fod Roberts wedi perfformio'r weithred arno ef.

Roedd Roberts wedi gwadu'r cyhuddiad.