Cyflwyno gwobr brwydr y bandiau Pesda Roc er cof am Les Morrison

  • Cyhoeddwyd
Les MorrisonFfynhonnell y llun, Teulu Les Morrison]
Disgrifiad o’r llun,
Bu farw Les Morrison yn 2011

Bydd enillwyr cystadleuaeth gyntaf brwydr y bandiau yng Ngŵyl Gerddoriaeth Pesda Roc yn ennill tlws er cof am y cynhyrchydd Les Morrison.

Dyma fydd un o uchafbwyntiau'r ŵyl.

Mae Pesda Roc 2012 yn cael ei chynnal ym Methesda rhwng Awst 22 a 26.

Fe fydd 'na amrywiaeth o weithgareddau a cherddoriaeth.

Bydd y cyfan yn dechrau nos Fercher gyda Thalwrn yn Neuadd Ogwen.

Bu farw Mr Morrison ym mis Mai 2011.

Roedd yn amlwg iawn yn y sîn gerddoriaeth ers y 1970au ac ym Methesda lle datblygodd nifer o fandiau fel Maffia Mr Huws, Celt a Jecsyn Ffeif.

Geraint Jarman

Fe sefydlodd y stiwdio ar Stryd Fawr Bethesda gydag un o aelodau Maffia Mr Huws, Alan Edwards.

Disgrifiad o’r llun,
Bydd Geraint Jarman yn perfformio nos Wener

Ond wedi marwolaeth Mr Edwards mewn damwain car yn Llydaw yn 1987 fe wnaeth Mr Morrison barhau efo'r stiwdio.

Nos Iau fe fydd cystadleuaeth brwydr y bandiau gyda'r grŵp buddugol yn ennill Tlws Les Morrison.

Fe fydd y pedwar band buddugol yn chwarae gyda Swnami a Hud.

Bydd y band buddugol hefyd yn cefnogi Sen Segur a Geraint Jarman nos Wener.

Mae llu o weithgareddau wedi cael eu trefnu ar gyfer dydd Sadwrn gan gynnwys Bore Ffa Coffi Pawb, Ffair Recordiau, a darlith ac arddangosfa o geriach hanesyddol am hanes y Sîn Roc Gymraeg.

Bydd nifer o fandiau yn perfformio yn Llys Dafydd ac yn y tafarndai lleol gan gynnwys Blaidd, Yr Angen a Violas.

Nos Sadwrn bydd noson yng nghwmni Steve Eaves, 9bach a Lleuwen yn Neuadd Ogwen a noson wyllt gyda Poket Trez, EmBe, Blaidd a Bwgan yng Nghlwb Rygbi Bethesda.

I gloi'r ŵyl cynhelir Noson Lawen gyda Dilwyn Morgan yn cyflwyno Côr y Penrhyn, Boncathod, Hogiau'r Bonc a Gwenllian Jones.