Troi ardal yn 'garchar agored'

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, Other
Disgrifiad o’r llun, Mae Heddlu Dyfed Powys yn cyfadde' bod rhai ardaloedd yn Llanelli yn 'drafferthus'

Mae cynghorwyr yn Llanelli wedi dweud wrth raglen y Post Cyntaf ar Radio Cymru bod y dref yn cael ei throi'n "garchar agored" gan y cyngor sir.

Mae Cyngor Sir Gaerfyrddin yn cael ei gyhuddo o ddefnyddio rhannau o'r dref fel "tomen sbwriel" i gyn-droseddwyr a'r rhai sy'n gaeth i gyffuriau.

Mae cynghorwyr o wardiau Ty-isha a Glan-y-môr yn Llanelli yn cwyno bod trigolion lleol yn byw mewn ofn oherwydd ymddygiad gwrthgymdeithasol rhai o'r bobl sydd wedi cael eu cartrefu yn yr ardal dros y blynyddoedd diwethaf.

Dywed trigolion fod nodwyddau yn cael eu canfod yn aml ar strydoedd, gangiau yn cerdded y strydoedd ac ysbryd y gymuned yn is nag erioed o'r blaen.

Yn ôl y cynghorwyr, mae'r cyngor wedi bod yn gosod hostelau mechnïaeth, canolfannau cyffuriau a rhwydweithiau cefnogol eraill i gyd yn ne Llanelli yn fwriadol.

Un o'r rhai sy'n poeni am y sefyllfa yw'r cynghorydd Roger Price, sy'n cynrychioli ward Ty-isha ar gyngor y dref.

"Y prif bethau sy'n cael eu trafod yw hen bobl yn dod o hyd i nodwyddau, a bod gangiau yn mynd o gwmpas yn delio (cyffruriau), mae pobl yn credu fod y sefyllfa wedi mynd yn waeth."

"Rwy'n poeni bod de Llanelli wedi cael ei ddefnyddio fel man i waredu pobl."

Ardaloedd trafferthus

Ond yn ôl Wendy Rees, o elusen Kaleidoscope sy'n ceisio helpu pobl sy'n gaeth i gyffuriau, dyw'r sefyllfa heb newid fawr dros gyfnod o ddeng mlynedd.

"Dwi ddim yn meddwl fod pethau wedi newid lot, mae pobl yn fwy ymwybodol o be sy'n mynd 'mlaen.

"Mae'r broblem wastad wedi bod ond mae wedi dod yn fwy amlwg heddiw oherwydd bod yna fwy o wasanaethau ar gael i helpu'r bobl yma."

Mae Heddlu Dyfed Powys yn cyfadde' bod yr ardaloedd hynny yn Llanelli yn ardaloedd trafferthus, ond yn dweud hefyd bod llawer o waith da yn cael ei wneud o ran taclo problem cyffuriau yn y dref.

Fe fyddan nhw'n lansio ymgyrch i geisio lleihau'r defnydd o gyffuriau dosbarth A yn Llanelli ym mis Medi, ond mae poblogrwydd y cyffur sy'n cael ei adnabod fel Meow Meow yn destun pryder.

Dywedodd Rheolwr Cartrefu Ardal Cyngor Sir Gaerfyrddin, Rachel Davies, nad yw'r awdurdod erioed wedi cartrefu pobl yn fwriadol yn wardiau Ty-isha na Glan-y-Môr.

Ychwanegodd mai'r rheswm pam fod cymaint yno yw mai dyna le mae mwyafrif y fflatiau un llofft yn y dref.

Ar Awst 3, fe gyflwynodd Cyngor Sir Gaerfyrddin bolisi newydd yn ymwneud â rhentu cartrefi cymdeithasol yn ward Ty-Isha.

Eu bwriad, medd yr awdurdod, yw "cael cymysgedd gwell o oedran a mathau o gartrefi, ynghyd â lleihau achosion o ymddygiad gwrthgymdeithasol, lleihau trosiant tenantiaid a gwella'r canfyddiad o Ty-isha fel ardal i fyw ynddi."

Straeon perthnasol

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol