Athletwyr Paralympaidd

Cyhoeddwyd
ffynhonnell y llun, Tim Dickeson
disgrifiad o’r llun, Helen Glenda Saohaga o Ynysoedd Solomon yw un o nifer o'r Môr Tawel sy'n ymarfer yng Nghaerdydd

Mae athletwyr Paralympaidd wedi canmol y croeso cynnes a gafwyd yng Nghymru wrth iddynt baratoi ar gyfer y Gemau Paralympaidd yn Llundain.

Mae Awstralia a China ymhlith y timau sy'n aros yng Nghaerdydd, tra bod Mecsico a Seland Newydd wedi dewis Abertawe.

Casnewydd yw'r dewis i dimau seiclo paralympaidd Prydain, Awstralia a'r Unol Daleithiau.

Mae gan Fiji, Papua Gini Newydd, Samoa, Ynysoedd Solomon, Tonga, a Vanuatu hefyd gystadleuwyr yng Nghaerdydd ynghyd â Liberia a De Korea.

Bydd Gemau Paralympaidd Llundain - y mwyaf erioed - yn dechrau ar Awst 29, ac yn cynnwys 4,200 o athletwyr o 160 o wledydd mewn 20 o gampau.

Bydd mwyafrif y campau'n digwydd yn y Stadiwm Olympaidd a'r Parc Olympaidd yn Llundain.

Ysbrydoliaeth

Dywedodd y Cynghorydd Huw Thomas o Gyngor Caerdydd: "Rydym yn estyn croeso cynnes i'r cannoedd o athletwyr fydd yn aros yn y ddinas fel rhan o'u paratoadau ar gyfer y Gemau.

"Mae cael cymaint o athletwyr gwych yma yn sicr o ysbrydoli athletwyr Paralympaidd y dyfodol."

Carlee Beattie o Awstralia enillodd y fedal arian am y naid hir ym Mhencampwriaeth y Byd, a dywedodd: "Roedd y penderfyniad i gael y gwersyll yng Nghaerdydd yn wych.

"Mae'r tywydd yn debyg i Lundain, sy'n gymorth i ni ymgynefino, ac mae'r gefnogaeth a'r cyfeillgarwch a gawsom gan bobl Cymru wedi bod yn anhygoel."

Mae cystadleuwyr o nifer o ynysoedd y Môr Tawel hefyd yn aros yng Nghaerdydd, ac wedi bod wrth eu boddau gydag adnoddau Prifysgol Fetropolitan Caerdydd.

"Rydym wrth ein boddau yma," meddai hyfforddwr Ynysoedd Solomon, Fa'amoana Topue.

"Does dim adnoddau fel hyn gennym adre. Weithiau mae'n rhaid teithio i chwilio am offer.

"Mae'n berffaith cael bod yma yn ymarfer yng Nghaerdydd."

ffynhonnell y llun, Tim Dickeson
disgrifiad o’r llun, Mae Jaideep Deswal yn taflu'r ddisgen dros India a bu'n ymarfer yng Nghyncoed

Bydd un o'r carfannau mwyaf o Fecsico, gyda 70 o athletwyr a staff cefnogol ym Mhrifysgol Abertawe.

Dywedodd yr Athro Sergio Durand Alcantara, ysgrifennydd cyffredinol Pwyllgor Paralympaidd Mecsico, mai Abertawe oedd "y lle gorau ar gyfer ein hanghenion".

Creu perthynas

Mae swyddogion chwaraeon yng Nghymru yn credu y bydd cael athletwyr Paralympaidd yma o fudd i bawb.

Dywedodd Jon Morgan, cyfarwyddwr Chwaraeon Anabl Cymru: "Mae gwersylloedd ymarfer yn hanfodol er mwyn i athletwyr o dramor wneud eu paratoadau olaf cyn y Gemau.

"Mae'r cyfle i gael rhai o'r gwersylloedd yma yng Nghymru yn ein galluogi i greu perthynas gyda gwledydd fel Seland Newydd ac Awstralia, ac fe fydd hynny yn arwain at rannu ymarfer gorau a dyfeisgarwch am flynyddoedd lawr.

Mae 38 o athletwyr Paralympaidd o Gymru wedi cael eu dewis yng ngharfan Prydain ar gyfer Gemau Llundain 2012.

Yn y Gemau yn Beijing yn 2008, athletwyr o Gymru enillodd chwarter y medalau ddaeth i Team GB.

Straeon perthnasol