Darlledu angladdau ar y we yng Nghymru

Cyhoeddwyd
ffynhonnell y llun, Memoria

Mae bron i hanner amlosgfeydd Cymru wedi gosod camerâu gwe i ddarlledu angladdau ar y we.

Amlosgfa Gwent oedd yr un cyntaf i ddarparu'r gwasanaeth yng Nghymru flwyddyn yn ôl gan alluogi galarwyr na allent fynd i'r angladd i'w gwylio ar y we.

Ers hynny mae mwy na 50 gwasanaeth angladd wedi'u darlledu ar y we mewn chwe amlosgfa yng Nghymru.

Ond mae un Gweinidog wedi datgan ei bryder ynglŷn â faint fyddai'r gwasanaeth yn helpu galarwyr.

Yn ôl rheolwyr amlosgfeydd y bobl sy'n gwylio'r angladdau ar y we yw'r rheiny sy'n byw tramor neu sy'n rhy hen neu yn rhy sâl i fynychu'r angladdau.

'Derbyniad da'

Dywedodd Paul Dundon, rheolwr a chofrestrydd Amlosgfa Gwent fod y dechnoleg wedi cael "derbyniad da iawn" gan deuluoedd yr ymadawedig, offeiriaid a gweinidogion.

"Rydym wedi darparu gwasanaeth lleol ar gyfer pobl sy'n byw mewn cartrefi nyrsio er enghraifft na fyddai'n ddigon da i deithio i'r amlosgfa," meddai.

"Rydym hefyd wedi darlledu gwasanaethau i Ganada, Awstralia a gwledydd eraill.

"Erbyn hyn mae teuluoedd yn byw ym mhedwar ban byd ac mae'r dechnoleg yn eu galluogi i wylio'r angladd a'u helpu gyda'u galaru."

Yn ôl rheolwyr yr amlosgfeydd mae'r gwasanaeth ar-lein yn ddiogel iawn am fod teuluoedd yn cael cyfrinair sy'n sicrhau dim ond y nhw fydd yn gallu gwylio'r gwasanaeth.

Yn aml gellid gwylio'r gwasanaeth hyd at saith niwrnod ar ôl i'r angladd gael ei chynnal ac mae'n bosib ei recordio ar DVD hefyd.

Ond yn ôl Owen Rees, rheolwr Amlosgfa Aberystwyth nid yw'r dechnoleg yn hollol ddibynadwy.

"Ar hyn o bryd nid yw ein sustem gyfrifiadurol yn ddigon dibynadwy i gynnig gwasanaeth ar-lein am fod yn rhaid inni gael gwell derbyniad signal."

Dywedodd cyn-gyfarwyddwr yr elusen galaru Cruse Cymru, Richard Patterson, ei fod yn bryderus ynghylch defnyddio'r dechnoleg.

"Mae pobl sy'n byw yn bell i ffwrdd yn gallu bod yn rhan o'r angladd," meddai.

"Ond nis ydynt yn rhan o'r awyrgylch o agosatrwydd cyn yr angladd ac yn ei dilyn.

"Felly rwy'n tybio y gall gwylio'r angladd ar-lein ddigalonni pobl yn fwy nag os na fydden nhw wedi bod yn rhan o'r angladd o gwbl."

Straeon perthnasol

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol