Cefnogaeth i gamdefnyddwyr sylweddau bregus

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, Cronfa Loteri Genedlaethol
Disgrifiad o’r llun,
Mae Prif Weithredwr Chooselife, Alan Andrews ei hun wedi troi ei gefn ar fywyd o gaethineb i gyffuriau

Mae prosiect i gefnogi 450 o gamddefnyddwyr sylweddau yn Sir Gâr i hygyrchu gwasanaethau ailsefydlu ar ôl cyffuriau ymysg y prosiectau fydd yn rhannu dros £2.8 miliwn a ddyfarnwyd gan y Gronfa Loteri Fawr.

Mae deg prosiect yn rhannu cyfanswm o £2,870,295 a ddyfarnwyd yng Nghymru o dan rownd ddiweddaraf rhaglen Pawb a'i Le'r Gronfa Loteri Fawr.

Diolch i'w grant o £440,386, bydd Chooselife Cymru yn Llanelli yn cyflwyno cynllun fydd yn darparu rhaglen wirfoddoli, hyfforddiant a phrofiad gwaith ar gyfer tua 450 o oedolion bregus yn Sir Gâr.

Gydag amcan pennaf o drwsio bywydau a ddinistriwyd trwy gefnogi ailsefydlu hyblyg yn y gymuned, nod y rhaglen yw ailadeiladu eu hunan-barch trwy eu helpu i ddatblygu ystod o sgiliau personol ac ymarferol i'w paratoi ar gyfer y gweithle a bywyd mewn cyflogaeth.

Cyn-droseddwyr

Bydd defnyddwyr gwasanaeth yn adeiladu portffolio o hyfforddiant a phrofiad gwaith i brofi eu gwerth, eu dibynadwyedd a'u cyflogadwyedd i ddarpar gyflogwyr.

Rhoddwyd hwb i Chooselife gan y Prif Weithredwr Alan Andrews, y mae ef ei hun wedi troi ei gefn ar fywyd o gaethineb i gyffuriau, camddefnyddio alcohol a throseddu er mwyn sefydlu'r mudiad.

Ers hynny mae Alan wedi mynd i'r afael â'i orffennol, ac yn cael cryn foddhad o helpu eraill.

"Bydd yr ariannu hwn yn sicrhau ein bod yn parhau â'r gwaith hwn dros y tair blynedd nesaf, gan ein helpu i ddatblygu ymhellach ac ehangu'r gwasanaethau cefnogi sy'n cael eu hymgorffori yn y broses o'u hailsefydlu ar ôl caethineb," meddai.

Gyda'u dyfarniad o £243,884, bydd Black Voluntary Sector Network Wales (BVSNW) yn rhedeg y Prosiect Ailgysylltu Troseddwyr BME.

Bydd y prosiect yn cefnogi ailsefydlu 300 o gyn-droseddwyr o gefndiroedd du a lleiafrifoedd ethnig (BME) yn Ne Cymru trwy raglen o gefnogaeth unigol a lleoliadau profiad gwaith o fewn y gymuned leol.

Maes chwarae diffaith

Nod y prosiect yw lleihau troseddu lluosog a goresgyn rhwystrau i gyflogaeth.

Bydd y prosiect yn cael ei gyflwyno mewn partneriaeth â'r Gwasanaeth Prawf, Carchar EM Caerdydd a Charchar y Parc ym Mhen-y-bont ar Ogwr.

Bydd BVSNW yn gweithio gyda charcharorion am fis cyn iddynt gael eu rhyddhau i ddatblygu ymddiriedaeth, darparu mentora a sefydlu dyheadau ar gyfer y dyfodol.

Wrth gael eu rhyddhau, byddant yn cael eu paru gyda lleoliadau gwirfoddoli neu brofiad gwaith o fewn eu cymuned leol.

Bydd maes chwarae diffaith mewn cymuned ym Mhowys hefyd yn cael ei weddnewid diolch i'r £41,169 a ddyfarnwyd iddynt i brynu cyfarpar newydd i gadw'r clwydi ar agor.

Bydd Cyngor Cymuned Y Clas ar Wy yn gwario'r arian ar ailddatblygu'r maes chwarae presennol yn y pentref trwy ddarparu cyfarpar chwarae newydd.

Gyda siglen pedair sedd, bariau gên, powlen ddisgyrchiant a jyngl gweithgareddau, bydd rhywbeth i gadw pob plentyn yn hapus yn y parc newydd.

Bydd cyfres o ddigwyddiadau a gweithgareddau hefyd yn cael eu cynllunio, gan ganiatáu gwell rhyngweithio cymunedol a mwy o ddefnydd o'r cyfarpar newydd.

Straeon perthnasol

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol