Ymgyrch yn erbyn yfed dan oed ac oedolion anghyfrifol

  • Cyhoeddwyd
Model o fachgen ifanc yn yfed
Disgrifiad o’r llun,
Y bwriad yw i wneud yr ynys yn ardal ddiogelach

Mae Safonau Masnach Ynys Môn a Heddlu Gogledd Cymru yn gweithio gyda'i gilydd i fynd i'r afael ag yfed dan oed.

Dan brotocol y cytunwyd arno'n ddiweddar, bydd Heddlu Gogledd Cymru a Safonau Masnach Ynys Môn yn rhannu gwybodaeth ac yn gweithio mewn partneriaeth i sicrhau y glynir wrth amodau trwyddedau.

Bydd y gydymdrech hon o gymorth i ostwng pryderon ynghylch trosedd ac ymddygiad gwrthgymdeithasol sy'n gysylltiedig ag yfed dan oed,

Y bwriad yw i wneud yr ynys yn ardal ddiogelach i fyw a masnachu ynddi ac i ymweld â hi.

'Yfed heb oruchwyliaeth'

Yn unol â'r ymgyrch ar y cyd, bydd gwahanol asiantaethau yn ymweld ag eiddo trwyddedig ac yn mabwysiadu polisi 'dim goddefgarwch' o ran yfed dan oed a gwerthiannau procsi, lle mae oedolion yn prynu alcohol ar gyfer pobl ifanc dan oed.

Dywedodd y Prif Swyddog Safonau Masnach, David Riley, "Er gwaethaf ein hymdrechion gorau gydag adwerthwyr i ostwng nifer yr achosion o werthu alcohol i bobl dan oed, mae hon yn parhau i fod yn broblem.

"Ar y cyfan, mae arwerthwyr yn Ynys Môn yn gwneud ymdrech i ofyn am brawf oed a pheidio gwerthu alcohol i bobl dan 18.

"Mae'n amlwg mai'r brif ffynhonnell o alcohol ar gyfer pobl ifanc dan oed yw oedolion sy'n ei brynu ar eu rhan - un ai pobl nad ydynt yn eu hadnabod neu, sy'n fwy tebygol, ffrind hŷn, rhiant neu aelod o'r teulu."

'Ymddygiad gwrthgymdeithasol'

Dywedodd Sarjant Andy McGregor o Heddlu Gogledd Cymru: "Mae'n ymddangos bod pobl o dan camargraff a'u bod yn credu nad yw rhoi alcohol i bobl ifanc yn eu harddegau ac sydd dan oed yn gwneud drwg.

"Yn ogystal â bod yn gymdeithasol anghyfrifol i roi alcohol i blant i'w yfed heb oruchwyliaeth, mae'n anghyfreithlon hefyd."

Gellir rhoi dirwy o £80 i oedolion sy'n prynu alcohol i bobl ifanc dan oed neu gellir eu herlyn trwy'r llysoedd gan arwain at ddirwyon o hyd at £5,000.

"Mae goblygiadau iechyd i bobl ifanc sy'n yfed dan oed ac mae hefyd yn arwain at ymddygiad gwrthgymdeithasol a throseddau yn ein cymunedau," meddai Sarjant McGregor.

Yn ogystal â dirwyon posib a record droseddol, mae modd gwahardd oedolion anghyfrifol sy'n rhoi alcohol i bobl ifanc dan oed o eiddo trwyddedig yn Ynys Môn wrth i adwerthwyr sydd wedi ymaelodi â'r cynllun 'Gwarchod Tafarndai' weithio gydag awdurdodau gorfodaeth i fynd i'r afael â'r broblem.

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol