Codi arian: Cosb i'r rhai sy'n torri rheolau

  • Cyhoeddwyd
Codi arian ar y stryd
Disgrifiad o’r llun,
Mae pobl sy'n ceisio codi arian ar y stryd i'w gweld yn amlach yn ddiweddar

Bydd cyfundrefn newydd i gosbi pobl sy'n torri rheolau codi arian ar y stryd yn dod i rym yng Nghaerdydd ddydd Llun.

Cafodd cytundeb gwirfoddol ei arwyddo rhwng Cyngor Caerdydd a Chymdeithas Rheoli Codi Arian Cyhoeddus (PFRA) ym mis Mai eleni sydd ond yn caniatáu i bobl godi arian mewn chwe ardal benodol ar ddyddiau penodol.

Yn ogystal, mae gan PFRA reolau sydd wedi bod mewn grym am gyfnod prawf ers blwyddyn.

Mae'r rheini'n nodi na ddylai pobl sy'n codi arian :-

  • Ddilyn person am fwy na thri cham;
  • Sefyll o fewn 3 metr i ddrws siop, peiriant twll-yn-y-wal, croesfan neu fynedfa gorsaf rheilffordd;
  • Perswadio person i arwyddo cytundeb Debyd Uniongyrchol sydd ddim yn gallu rhoi cydsyniad gwybodus oherwydd salwch, anabledd, alcohol neu gyffuriau;
  • Mynd at aelodau o'r cyhoedd sydd yn gweithio, megis gwerthwyr papur newydd neu dywysydd teithiau twristiaid.

Mae'r rheolau hefyd yn dweud y dylai person sy'n ceisio codi arian roi'r gorau i'r ymgais os oes cais clir, naill ai ar lafar neu drwy ystum corff, i wneud hynny.

Pwyntiau

Bydd sefydliadau codi arian sydd yn mynd yn groes i'r rheolau yn cael eu cosbi drwy gyfer o bwyntiau cosb.

Pan fydd sefydliad yn croesi trothwy penodol, bydd y pwyntiau cosb yn cael eu troi'n gosb ariannol.

Dywedodd Sally de la Bedoyere, prif weithredwr y PFRA: "Gan fod y dull yma o godi arian yn un mor amlwg, mae'n hanfodol bwysig bod y bobl sy'n ei wneud yn cadw at y safonau uchaf posib er mwyn cadw hyder y cyhoedd, y cyfryngau a'r llywodraeth yn lleol a chenedlaethol.

"Mae'r ymrwymiad a gafwyd gan ein holl elusennau ac aelodau asiantaethau i gydymffurfio gyda'r safonau yn dyst i'r modd y mae'r elusennau yn trin eu cyfrifoldebau."

Ardaloedd

Yng Nghaerdydd, mae'r hawl i godi arian ar y stryd wedi ei gyfyngu i'r ardaloedd yma:-

  • Dydd Mawrth - Stryd Fawr a Stryd Sant Ioan;
  • Dydd Mercher - Stryd y Frenhines (Dwyrain) a Working Street;
  • Dydd Iau - Stryd y Santes Fair a Stryd y Frenhines (Gorllewin).

Bydd y rheolau newydd sy'n dod i rim ddydd Llun yn golygu cosb o 20, 50 neu 100 o bwyntiau yn erbyn sefydliad sy'n mynd yn groes iddynt.

Pan fydd sefydliad yn croesi'r trothwy o 1,000 o bwyntiau, bydd hynny yn newid i fod yn gosb ariannol yn seiliedig ar £1 am bob pwynt.

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol