Gwrthod dedfrydu merch geisiodd ladd ei thad

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun, Roedd y barnwr yn siarad yn Llys y Goron Yr Wyddgrug

Mae barnwr yn Llys y Goron Yr Wyddgrug wedi gwrthod dedfrydu menyw a gyfaddefodd iddi fygwth lladd ei thad gyda morthwyl am nad oedd pecyn gofal iawn mewn lle.

Roedd Deanne Michelle Jones, 21 oed o'r Wyddgrug, wedi pledio'n euog i'r cyhuddiad ym mis Ebrill

Dywedodd y barnwr Geraint Walters bod y llys yn cael eu gwthio i garcharu'r fenyw ac yn y cyfamser y byddai'r awdurdodau yn ceisio gweld beth oedd yn bosibl o safbwynt ariannu gofal drosti yn y dyfodol.

Ond mynnodd y barnwr nad oedd hynny'n ddigon da, ac ymddiheurodd i'r diffynnydd am yr oedi cyn ei dedfrydu.

Dywedodd y barnwr: "Yn realistig, petawn i'n eich dedfrydu heddiw yr unig ddewis sydd gen i yw dedfryd o garchar.

"Dydw i ddim am wneud y penderfyniad yna tan fy mod yn fodlon bod dewisiadau i'ch helpu chi a gwarchod y cyhoedd wedi cael eu hystyried."

Sefyllfa waeth

Roedd adroddiadau'n dangos nad oedd Ms Jones yn croesi'r trothwy am orchymyn ysbyty, ond efallai y byddai hynny'n newid pe bai ei chyflwr yn gwaethygu.

Roedd y barnwr yn amau mai arian oedd wrth wraidd y diffyg cynllun, ac y byddai gyrru'r fenyw i garchar yn rhoi amser i'r awdurdodau sefydlogi ei hiechyd meddwl a chwilio am arian i ddarparu llety gwarchodol iddi.

Ond doedd dim sicrwydd y byddai'r arian mewn lle erbyn iddi gael ei rhyddhau.

Dywedodd Kim Halsall, ar ran yr amddiffyn, y gallai Jones fod mewn sefyllfa waeth ar ôl cael ei rhyddhau o garchar nag yr oedd ynddi heddiw.

Yn ol yr amddiffyn roedd Jones yn berson llawn pryder ac na fyddai ei chadw dan glo yn gwella ei chyflwr.

Wrth ohirio'r dedfrydu unwaith eto, ychwanegodd y barnwr Walters: "Nid wyf yn hapus bod y llys yn cael ei gorfodi i'ch carcharu am nad oes ystyriaeth lawn wedi cael ei roi i'r achos hwn."