Ian Brady 'yn datgelu lleoliad corff Keith Bennett' i'w eiriolwr iechyd meddwl

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, PA
Disgrifiad o’r llun, Cafodd Ian Brady ei garcharu am oes yn 1966

Cafodd dynes 49 oed ei harestio yn ne Cymru wrth i'r heddlu gredu fod y llofrudd Ian Brady wedi datgelu manylion lleoliad corff bachgen 12 oed.

Yn ôl Channel 4, eiriolwr iechyd meddwl Brady, Jackie Powell, sydd wedi cael ei harestio ar amheuaeth o atal corff rhag cael ei gladdu.

Cafodd yr heddlu gwarant i archwilio tŷ yn ne Cymru ac Ysbyty Meddwl Ashworth, lle mae Brady, ddydd Iau.

Aed â nifer o ddogfennau o'r tŷ ac mae'r heddlu yn dal i'w harchwilio.

Mewn datganiad dywed Channel 4, sy'n cynhrychu rhaglen am y llofrudd, fod Ms Powell wedi son wrthyn nhw am fodolaeth llythyr a allai ddatgelu manylion am leoliad corff Keith Bennet.

Cafodd Ms Powell, sydd wedi bod yn ymweld â Brady yn yr ysbyty ger Lerpwl, ei holi ar gyfer rhaglen Cutting Edge, Ian Brady: Endgames of a Psychopath

Dywed Channel 4 nad yw'r cynhyrchwyr wedi gweld y llythyr ond oherwydd y wybodaeth a ddaeth i law "eu bod yn teimlo rheidrwydd i ddweud wrth y teulu (Keith Bennet)."

Dywed Heddlu Manceinion eu bod wedi rhyddahu'r fenyw ar fechnïaeth.

Fe ddiflannodd Keith Bennett yn 1964.

Cafodd ei gipio gan Brady a Myra Hindley wrth iddo fynd i ymweld â'i fam-gu.

Dyw ei gorff erioed wedi ei ddarganfod.

Cyrff

Cafodd Brady ei garcharu yn 1966 ar ôl iddo fo a Hindley gipio, arteithio ag yna llofruddio pump o blant yn y 1960au cyn eu claddu yn Rhostir Saddleworth ger Manceinion.

Mae Ms Powell wedi bod yn eiriolwr Iechyd Meddal i Brady am 15 mlynedd.

Yn ôl Channel 4 mae hi yn un o'r rhai sy'n gweinyddu ei ewyllys ac yn ddiweddar mae wedi gwneud cais am rymoedd arbennig i benderfynu ar iechyd a lles Brady.

Mae hi'n dweud wrth gynhyrchwyr y rhaglen iddi dderbyn llythyr o gyfarwyddyd, gan gynnwys amlen amgaeedig oddi wrth Brady drwy law ei gyfreithwyr.

Ffynhonnell y llun, PA
Disgrifiad o’r llun, Dydi corff Keith Bennett ddim wedi cael ei ganfod ers iddo ddiflannu yn 1964

Dywedodd fod yr amlen yn cynnwys tri llythyr, un mae'n debyg wedi ei gyferio at Winnie Johnson, mam Keith Bennet, i'w hagor wedi ei farwolaeth.

Mae Ms Powell yn awgrymu ei bod yn bosib y byddai'r llythyr yn fodd i roi tawelwch meddwl i Mrs Johnson, sy'n tynnu at ei 80 ac yn dioddef o ganser.

Mae cyrff gweddill y plant gafodd eu cipio gan Brady, Lesley Ann Downey, 10 oed, John Kilbride, 12 oed, Edward Evans, 17 oed, Pauline Reade, 16 oed, eisoes wedi cael eu darganfod.

Fe wnaeth yr heddlu roi'r gorau i chwilio am weddillion Keith Bennett yn 2009.

Mewn datganiad dywedodd Heddlu Manceinion eu bod wedi derbyn gwybodaeth ar Orffennaf 30 2012 "sy'n arwain swyddogion i gredu bod Brady wedi rhoi gwybodaeth am leoliad corff Keith Bennett i un o'i ymwelwyr hirdymor".

Dywedodd Martin Bottomley, sy'n arwain yr uned o fewn heddlu Manceinion sy'n edrych o'r newydd ar hen achosion, eu bod wedi dweud erioed na fydd yr achos fyth yn cael ei gau.

'Dyletswydd'

"Rydym o hyd wedi bod yn agored i ddilyn trywydd newydd sy'n dod o dystiolaeth wyddonol newydd neu wybodaeth newydd.

"Rwyf am fod yn gwbl glir am hyn: Dyw Ian Brady heb ddatgelu lleoliad corff Keith i'r heddlu.

"Yr hyn yr ydym yn ymchwilio yw posibilrwydd, ac ar hyn o bryd posibilrywdd yn unig ei fod o wedi ysgrifennu llythyr i fam Keith oedd ddim i'w agor tan i Brady farw.

"Nid ydym yn gwybod os yw hyn yn wir neu yn dywyll, ond yn amlwg mae gennym ddyletswydd ar ran y teulu i ymchwilio.

"Rwy'n gofyn i'r wasg barchu preifatrwydd y teulu ar hyn o bryd, mae Winnie yn sâl iawn, a bydd rhagor o ddamcaniaethu yn rhoi mwy o loes i'r teulu.

"Rwy'n gofyn i ni gael amser i archwilio'r holl dystiolaeth, er mwy darganfod a yw'r llythyr hwn yn bodoli."

Erbyn hyn mae Brady yn 74 oed ac mae wedi gwrthod bwyta ers 12 mlynedd.

Caiff ei fwydo trwy bibell erbyn hyn.

Bu farw Hindley yn 60 oed a hynny 10 mlynedd yn ôl.

Straeon perthnasol

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol