Dau ddyn, un o ogledd Cymru, wedi marw ar ôl damwain awyren

Cyhoeddwyd

Cafodd dau ddyn eu lladd ar ôl i awyren fechan gwympo i'r ddaear ar y ffin rhwng Cymru a Lloegr nos Iau.

Roedd un o'r dynion o ogledd Cymru a'r llall o Surrey.

Mae teuluoedd y ddau wedi cael gwybod.

Dywed yr heddlu fod staff ym maes awyr Penarlâg yn Sir y Fflint wedi cofnodi fod yr awyren "ar goll" am 8.55pm.

Fe ddaeth hofrennydd yr heddlu o hyd i'r awyren mewn cae ar dir fferm ger pentref Churton i'r de o ddinas Caer.

Dywedodd llefarydd ar ran Gwasanaeth Tân ac Achub Sir Gaer bod dwy injan dân wedi eu hanfon i'r safle.

"Cafodd yr heddlu a pharafeddygon eu hanfon i'r lleoliad yn ogystal."

Mae Adran Ymchwiliadau Damweiniau Awyr yn ymchwilio.

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol