Pont Britannia ar gau wedi damwain

Cyhoeddwyd
disgrifiad o’r llunPont Britannia yw'r brif ffordd rhwng Bangor ac Ynys Môn

Dywed Heddlu'r Gogledd bod yr A55 ar Bont Britannia rhwng Bangor ac Ynys Môn wedi ei chau yn gyfan gwbl yn dilyn gwrthdrawiad.

Tarodd lori a char Citroen yn erbyn ei gilydd ychydig wedi 8:00pm nos Iau gan arwain at y lori yn troi ar ei hochr a rhwystro cerbydau i'r ddau gyfeiriad.

Dywed yr heddlu bod trafnidiaeth yn cael ei ddargyfeirio o gyffordd 10 i'r gorllewin a chyffordd 7 tua'r dwyrain.

Y cyngor gan yr heddlu a Traffic Cymru i fodurwyr yw gohirio unrhyw daith i Ynys Môn neu oddi arni, neu os yw'n bosibl defnyddio Pont y Borth ym Mhorthaethwy.

Dylai gyrwyr lorïau trwm gysylltu gyda Traffic Cymru er mwyn gwirio'r cyfyngiadau ar gerbydau trwm dros yr hen bont cyn dechrau ar eu taith.

Nid yw Heddlu Gogledd Cymru ar hyn o bryd yn medru amcangyfrif pryd fydd Pont Britannia yn ailagor.

Man anafiadau yn unig gafodd gyrwyr y ddau gerbyd.