Matthew Maynard yn falch o deyrngedau i'w fab

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, Huw Evans picture agency
Disgrifiad o’r llun, Hwn oedd cyfweliad cyntaf Matthew Maynard ers marwolaeth ei fab Tom

Mae tad y cricedwr Tom Maynard wedi son am ei falchder ar ôl clywed y teyrngedau iddo.

Yn ei gyfweliad cyntaf ers marwolaeth Tom, dywedodd Matthew Maynard ei bod yn amlwg bod ei fab yn "hen foi iawn" o glywed yr hyn gafodd ei ddweud amdano.

Cafodd Tom Maynard, oedd yn chwarae i Surrey, ei daro gan un o drenau tanddaearol Llundain yn Wimbledon ar Fehefin 18 eleni.

Roedd yn 23 oed.

'Balchder'

Dywedodd ei dad Matthew: "Mae nifer y llythyrau a gawsom yn dangos bod Tom yn hen foi iawn.

"Does dim yn rhoi o bleser i riant na gwybod bod eich mab wedi troi allan y math o berson yr oeddech chi wedi gobeithio.

"Mae'r llythyrau wedi dangos yn glir fod Tom yn meddwl y byd o bobl, ac mae hynny'n destun balchder mawr i ni.

Ffynhonnell y llun, PA
Disgrifiad o’r llun, Symudodd Tom Maynard o Forgannwg i Surrey yn 2011

"Roedd ei griced yn mynd i'r cyfeiriad cywir, ond dyw hynny ddim yn bwysig i ni bellach. Rydym mor falch o sut berson oedd e."

Roedd ffigyrau amlwg o fyd chwaraeon ymhlith mwy na 1,000 o bobl ddaeth i angladd Tom Maynard yng Nghadeirlan Llandaf yng Nghaerdydd fis diwethaf.

Cafodd cwest i'w farwolaeth ei agor a'i ohirio tan Fedi 24.

Dyw ei farwolaeth ddim yn cael ei thrin fel un amheus.

'Ailfeddwl'

Roedd Tom Maynard wedi chwarae i Forgannwg tan i'w dad adael ei swydd fel hyfforddwr y sir yn 2010.

"Roeddem ni am gael cyfle i ddiolch i bawb sydd wedi ein cefnogi, ac i ddweud unwaith eto pa mor falch oeddem ni o'n mab hyfryd."

Cafodd Ymddiriedolaeth Tom Maynard sêl bendith y teulu fis diwethaf, ac yn y dechrau bydd yn cynorthwyo datblygiad cricedwyr o gefndiroedd difreintiedig.

"Pan gafodd y syniad ei wyntyllu, doedden ni ddim mewn sefyllfa i'w gymeradwyo ar y pryd," medd Matthew Maynard.

"Ond o ddarllen rhai o'r llythyrau a ddaeth acw gyda phobl yn dweud cymaint yr oedd Tom wedi helpu eu helusennau nhw, fe wnaeth hynny achosi i ni ailfeddwl a dweud y gwir.

"Mae'n rhywbeth yw ydym yn credu y byddai Tom am i ni wneud, ac mae wedi cael cefnogaeth aruthrol hyd yma."

Bydd y digwyddiad cyntaf i godi arian yn digwydd ddydd Mawrth gyda thaith feicio noddedig o Stadiwm Swalec yng Nghaerdydd i faes yr Oval yn Llundain.

Bydd Matthew Maynard ymhlith y beicwyr fydd yn cyrraedd Llundain cyn dechrau gêm goffa Tom Maynard rhwng Surrey a Dreigiau Cymru.

Straeon perthnasol

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol