Carchar am ddweud celwydd ar lw

Cyhoeddwyd
disgrifiad o’r llunYmddangosodd James Beard ochr yn ochr â'i wraig yn Llys y Goron Yr Wyddgrug y llynedd

Mae dyn busnes o Ddinbych wedi cael ei garcharu am flwyddyn am ddweud celwydd ar lw mewn llys ynadon.

Roedd James Beard, oedd yn berchennog garej 47 oed, wedi dweud wrth ynadon ym Mhrestatyn y byddai colli ei drwydded yn golygu cau'r garej gan ddiswyddo tri o bobl eraill pan oedd yn wynebu cyhuddiad o oryrru.

Fe gafwyd Beard yn euog o ddweud celwydd ar lw mewn gwrandawiad yn Llys y Goron Yr Wyddgrug yn gynharach ym mis Awst wedi i'r Barnwr Gregory Bull QC ddweud bod Beard eisoes wedi cael ei droi allan o'r garej ac na fyddai unrhyw un yn colli'u gwaith.

Roedd Beard wedi dweud yr hyn a wnaeth mewn ymgais i gadw'i drwydded yrru.

Wrth ei garcharu ddydd Iau, dywedodd y barnwr wrth Beard ei fod wedi gwneud pethau'n waeth drwy ddweud celwydd eto yn Llys y Goron, a gorfodi tystion dros yr amddiffyn i ddweud celwydd yn ogystal.

'Dwyn anfri'

Gwrthododd y barnwr honiad Beard fod y garej yn fusnes hyfyw wedi i ddogfennau ddangos mai gwerth £40 o nwyddau oedd wedi cael eu gwerthu ers i Beard orfod gadael y safle.

Dywedodd y Barnwr Bull: "Efallai eich bod yn gwneud ambell joban fan hyn a fan draw, ond mae dweud eich bod yn dal i redeg y busnes yn ddim llai nag anwiredd.

"Mae pobl sy'n dweud celwydd ar lw er mwyn osgoi cosb yn y llysoedd yn dwyn anfri ar yr holl sustem gyfiawnder. Dim ond dedfryd o garchar sy'n briodol."

Y llynedd, ymddangosodd Beard ochr yn ochr gyda'i wraig Miriam Beard yn Llys y Goron Yr Wyddgrug i wynebu cyhuddiadau o dwyll a dwyn yn ymwneud â chynllun Cymunedau'n Gyntaf ym Mhlas Madoc ger Wrecsam lle'r oedd hi'n brif swyddog.

Gollyngwyd y cyhuddiadau yn erbyn James Beard yng nghanol yr achos pan blediodd Miriam Beard yn euog o dwyll.

Cafodd ei charcharu am 32 mis, ac fe glywodd achos enillion troseddol ei bod ar ei hennill o £54,000 oherwydd y troseddau.

Gorchmynnwyd i Mrs Beard ad-dalu £22,000 neu wynebu 15 mis ychwanegol yn y carchar.

Straeon perthnasol