Rhybudd am lifogydd posib wedi glaw trwm

  • Cyhoeddwyd
Car Heddlu Dyfed-Powys yn gyrru ar ffordd yr A477 yn Sir Gâr ddydd SulFfynhonnell y llun, Athena Dimitri
Disgrifiad o’r llun,
Mae'r rhagolygon yn dweud y bydd cawodydd trwm iawn dros Gymru gan arwain at lifogydd posib

Mae Asiantaeth yr Amgylchedd Cymru wedi rhybuddio bod posibilrwydd o lifogydd ar dir isel a chaeau wrth i law trwm iawn ddisgyn dros rannau helaeth o Gymru.

Yn ôl rhagolygon y tywydd, mae'r glaw trwm wedi dechrau nos Iau, ond y pryder mwyaf yw y bydd ffrynt arall yn dod â hyd at 60mm o law yn disgyn mewn cyfnod byr ddydd Gwener.

Dywed yr Asiantaeth bod hyn yn golygu risg o ddŵr ar wyneb y ffyrdd, a draeniau a ffrydiau yn gorlifo, a byddai hefyd yn golygu llifogydd mewn caeau ac ar dir isel.

Er nad oes pryder mawr am y prif afonydd, gallai lefelau afonydd llai sy'n ymateb yn gyflym i law godi'n sydyn ac achosi llifogydd.

Bydd swyddogion yr asiantaeth yn monitro'r sefyllfa yn agos dros nos, ac yn gweithredu os bydd angen i glirio sgriniau llifogydd yr Asiantaeth er mwyn lleihau'r risg o lifogydd.

Cyngor

Dywedodd llefarydd ar ran yr Asiantaeth: "Mae'r glaw trwm yn ddiweddar yn golygu bod y tir eisoes yn llawn dŵr ac fe allai afonydd ymateb i'r glaw diweddaraf yma.

"Ond y pryder mwyaf yw'r cawodydd trymion sy'n cael eu darogan ar gyfer dydd Gwener, ac fe allai'r rheini achosi tramgwydd a phroblemau llifogydd.

"Yn ystod y prynhawn wrth i bobl ddechrau mynd am adre neu deithio ar wyliau, gallai amgylchiadau gyrru fod yn anodd iawn ac mae'n bosib y bydd llifogydd ar y ffyrdd.

"Ein cyngor i bobl yw peidio ceisio cerdded neu yrru drwy'r dŵr, oherwydd dim ond ychydig fodfeddi o ddŵr sydd angen i 'sgubo pobl a cheir o'r neilltu."

Dywed yr Asiantaeth y dylai pobl gadw llygad ar y rhagolygon tywydd ar y cyfryngau, neu ymweld â gwefan yr Asiantaeth am y wybodaeth ddiweddaraf.

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol