Camera symudol i daclo problem parcio yn Abertawe

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, PA
Disgrifiad o’r llun,
Byddai'r cynllun yn costio oddeutu £77,000 i'w sefydlu

Gallai camera symudol gael ei ddefnyddio i daclo parcio anghyfreithlon yn Abertawe.

Mae'r trafferthion parcio yn rhywbeth sy'n digwydd yn gyson y tu allan i ysgolion ac mewn arosfannau bysiau.

Mae cyngor y ddinas wedi cymeradwyo cynllun gwerth £77,000, ond fe fyddan nhw'n gofyn barn y cyhoedd cyn ei weithredu.

Ni fydd y camera yn cymryd lle wardeniaid traffig, ond fe fydd modd i gamera weithredu mewn ardal ehangach ac ni fydd rhaid aros am bum munud cyn cyflwyno cosb yn y fan a'r lle.

Byddai'r cyngor hefyd yn ystyried defnyddio'r dechnoleg symudol mewn ardaloedd trafferthus eraill fel y Gŵyr a Stadiwm Liberty.

Mae'r cynllun yn ganlyniadau adolygiad o strategaeth gorfodaeth parcio yn y ddinas.

Cwynion

Dywedodd y Cynghorydd June Burtonshaw, sydd â chyfrifoldeb am briffyrdd ar gabinet y cyngor eu bod wedi derbyn nifer o gwynion gan drigolion am barcio blêr ger ysgolion, o flaen cartrefi pobl ac mewn arosfannau bysiau.

"Ar hyn o bryd, rydym yn caniatáu pum munud cyn y gall warden traffig gyflwyno tocyn cosb.

"Ond yn aml mae'r gyrrwr wedi dychwelyd o fewn yr amser yna ac wedi gadael er ei fod yn dal wedi achosi rhwystr.

"Mae'r camera symudol newydd yn sownd i gerbyd, ac fe all gyflwyno dirwy yn syth, ac fe all fynd i unrhyw le.

"Rwyf wedi derbyn galwadau ffôn di-ri gan bobl sy'n dweud pa mor falch y maen nhw ein bod yn gwneud hyn."

Cost y camera a'r meddalwedd gysylltiedig yw tua £50,000, ac fe fydd angen £5,000 o gostau cynnal a chadw yn ogystal ag aelod ychwanegol o staff.

Anodd

Dywedodd Mrs Burtonshaw y byddai'r cynllun yn talu am ei hun pan fydd yn cael ei weithredu.

Ond ychwanegodd: "Ni fydd y camera symudol yn golygu nad oes angen wardeniaid traddodiadol ar droed.

"Mae'r ddeddfwriaeth yn caniatau i gynghorau ddefnyddio'r offer mewn ardaloedd lle mae yna broblem, lle mae gorfodaeth yn anodd neu sensitif, neu lle nad yw'n ymarferol i gael wardeniaid.

"Mae ardal y Gŵyr, yn enwedig ym misoedd yr haf, yn ardal drafferthus lle mae ffyrdd cul sy'n aml yn cael eu cau bron gan barcio difeddwl.

"O gwmpas Stadiwm Liberty mae ardaloedd lle nad oes modd anfon wardeniaid oherwydd asesiadau risg."

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol