Staff tollau yn cipio 25,000 o foteli gwin

Cyhoeddwyd

Mae mwy na 25,000 o foteli gwin wedi cael eu cipio gan Gyllid a Tholla yng Nghasnewydd fel rhan o gyrch i atal smyglo alcohol.

Roedd y nwyddau yn cynnwys 25,175 botel o Corte Dorate, 67,000 paced o sigaréts a 92 cilogram o dybaco.

Dylid fod wedi talu tollau gwerth £90,000 ar y nwyddau.

Cafodd fan a thractor a threlar hefyd eu cipio fel rhan o'r cyrch ond ni chafodd unrhywun eu harestio.

'Effaith pellgyrhaeddol'

Dywedodd Keith Morgan o adran ymchwiliadau troseddol yr adran tollau tramor a chartref: "Nid yw smyglwyr yn poeni lawer am ansawdd y cynnyrch maen nhw'n ei werthu ac nid ydynt yn poeni ynghylch gwerthu i blant."

Gall unrhywun â gwybodaeth ynghylch smyglo tybaco gysylltu ag Adran Cyllid a Thollau Ei Mawrhydi ar 0800 595000.

Straeon perthnasol

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol