Safon Uwch: Llai yn llwyddo i ennill y graddau uchaf

Cyhoeddwyd

Mae canran y disgyblion gafodd y graddau uchaf yn yr arholiadau Safon Uwch wedi gostwng yng Nghymru, tra bod yna gynnydd bach yn y rhai enillodd graddau A*-E.

Wrth i ddisgyblion Cymru gael eu canlyniadau Safon Uwch ddydd Iau fe lwyddodd 97.6% o ddisgyblion i ennill graddau A*-E o'i gymharu â 97.2% y llynedd.

Ond gostwng wnaeth canran y disgyblion enillodd A* o 6.3% yn 2011 i 6.0% ac mae nifer y rhai enillodd A neu A* wedi gostwng o 23.9% i 23.6% eleni, y canran isaf er 2006.

Roedd mwy o ddisgyblion wedi astudio'r Bagloriaeth Gymraeg gyda 8,259 o ddisgyblion yn derbyn gradd A o'i gymharu â 6,948 yn 2011, cynnydd o 20%.

'Canmol rhieni ac athrawon'

Dywedodd Gweinidog Addysg Cymru, Leighton Andrews, fod pobl ifanc Cymru hyn haeddu dathlu eu llwyddiant.

Roedd o yn ymweld ag ysgol gyfun Caerleon yng Nghasnewydd.

"Maen nhw wedi gweithio'n galed ac yn haeddu clod am yr hyn sydd wedi cael ei gyflawni.

"Dylid hefyd canmol rhieni ac athrawon am y gefnogaeth sy'n cael ei rhoi i bobl ifanc.

Ffynhonnell y llun, PA
Disgrifiad o’r llun, Gostwng wnaeth canran y disgyblion enillodd radd A* o 6.3% yn 2011 i 6.0% eleni

"Rwyf hefyd wedi fy nghalonogi i weld y Bagloriaeth yn parhau i dyfu o ran poblogrwydd, gyda mwy a mwy o bobl ifanc yn cydnabod ei gwerth wrth geisio am le yn y brifysgol neu yn y gweithle."

Mae'r canlyniadau'r myfyrwyr llwyddiannus yng Nghymru yn parhau yn is na'r cyfartaledd drwy'r DU.

Llwyddodd 7.9% o ymgeiswyr yn y DU i ennill gradd A* tra bod 26.6% wedi ennill gradd A neu A*.

Mae hyn yn golygu fod yna fwlch o 1.9% rhwng Cymru a chyfartaledd y DU o ran canlyniadau A* a bwlch o 3% o ran canlyniadau A/A*.

Llwyddodd 98.0% o ferched i ennill gradd A*-E o'i gymharu â 96.9% o fechgyn.

Prifysgolion

Ac fe lwyddodd 24.1% o ferched i ennill graddau A neu A* o'i gymharu â 24.8% y llynedd tra bod y bechgyn wedi codi o 22.7% yn 2011 i 22.9% eleni.

Ond fe lwyddodd 6.3% o fechgyn i ennill gradd A* tra bod 5.8% o ferched wedi ennill yr un gradd.

Mae nifer y ceisiadau i bob prifysgol yng Nghymru wedi gostwng eleni, ac mae bob un yn disgwyl y bydd lleoedd ar gael i ddisgyblion sy'n mynd drwy'r broses glirio.

Y disgyblion sy'n mynd ymlaen i brifysgol fydd y cyntaf i orfod talu ffioedd uwch am eu haddysg - hyd at £9,000 y flwyddyn mewn rhai sefydliadau.

Ond ni fydd rhaid i ddisgyblion o Gymru dalu mwy na £3,500, gyda Llywodraeth Cymru yn talu'r gweddill.

Doedd gan rai o brifysgolion Cymru ddim lleoedd i gynnig yn y sustem glirio y llynedd, ond mae pob un yn disgwyl y bydd lleoedd ar gael eleni.

Dywedodd Prifysgol Casnewydd ei bod yn bosib y bydd nifer y lleoedd fydd ganddynt ar gael yn dyblu o'i gymharu â'r llynedd, ac fe fydd Prifysgol Aberystwyth yn y sustem glirio am y tro cyntaf ers tair blynedd.

Mae modd cael gwybodaeth am y system glirio drwy wefan UCAS neu linell gymorth ar 0871 468 0468.

Straeon perthnasol

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol