Safon Uwch: Llai yn llwyddo i ennill y graddau uchaf

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, PA
Disgrifiad o’r llun,
Gostwng wnaeth canran y disgyblion enillodd radd A* o 6.3% yn 2011 i 6.0% eleni

Mae canran y disgyblion gafodd y graddau uchaf yn yr arholiadau Safon Uwch wedi gostwng yng Nghymru, tra bod yna gynnydd bach yn y rhai enillodd graddau A*-E.

Wrth i ddisgyblion Cymru gael eu canlyniadau Safon Uwch ddydd Iau fe lwyddodd 97.6% o ddisgyblion i ennill graddau A*-E o'i gymharu â 97.2% y llynedd.

Ond gostwng wnaeth canran y disgyblion enillodd A* o 6.3% yn 2011 i 6.0% ac mae nifer y rhai enillodd A neu A* wedi gostwng o 23.9% i 23.6% eleni, y canran isaf er 2006.

Roedd mwy o ddisgyblion wedi astudio'r Bagloriaeth Gymraeg gyda 8,259 o ddisgyblion yn derbyn gradd A o'i gymharu â 6,948 yn 2011, cynnydd o 20%.

Mae'r canlyniadau'r myfyrwyr llwyddiannus yng Nghymru yn parhau yn is na'r cyfartaledd drwy'r DU.

Llwyddodd 7.9% o ymgeiswyr yn y DU i ennill gradd A* tra bod 26.6% wedi ennill gradd A neu A*.

Mae hyn yn golygu fod yna fwlch o 1.9% rhwng Cymru a chyfartaledd y DU o ran canlyniadau A* a bwlch o 3% o ran canlyniadau A/A*.

Llwyddodd 98.0% o ferched i ennill gradd A*-E o'i gymharu â 96.9% o fechgyn.

Prifysgolion

Ac fe lwyddodd 24.1% o ferched i ennill graddau A neu A* o'i gymharu â 24.8% y llynedd tra bod y bechgyn wedi codi o 22.7% yn 2011 i 22.9% eleni.

Ond fe lwyddodd 6.3% o fechgyn i ennill gradd A* tra bod 5.8% o ferched wedi ennill yr un gradd.

Mae nifer y ceisiadau i bob prifysgol yng Nghymru wedi gostwng eleni, ac mae bob un yn disgwyl y bydd lleoedd ar gael i ddisgyblion sy'n mynd drwy'r broses glirio.

Y disgyblion sy'n mynd ymlaen i brifysgol fydd y cyntaf i orfod talu ffioedd uwch am eu haddysg - hyd at £9,000 y flwyddyn mewn rhai sefydliadau.

Ond ni fydd rhaid i ddisgyblion o Gymru dalu mwy na £3,500, gyda Llywodraeth Cymru yn talu'r gweddill.

Doedd gan rai o brifysgolion Cymru ddim lleoedd i gynnig yn y sustem glirio y llynedd, ond mae pob un yn disgwyl y bydd lleoedd ar gael eleni.

Dywedodd Prifysgol Casnewydd ei bod yn bosib y bydd nifer y lleoedd fydd ganddynt ar gael yn dyblu o'i gymharu â'r llynedd, ac fe fydd Prifysgol Aberystwyth yn y sustem glirio am y tro cyntaf ers tair blynedd.

Mae modd cael gwybodaeth am y system glirio drwy wefan UCAS neu linell gymorth ar 0871 468 0468.

Straeon perthnasol

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol