Ymchwilio i ddigwyddiad gwaith dur

  • Cyhoeddwyd
Ffatri Tata ym Mhort Talbot

Mae Heddlu De Cymru wedi cadarnhau eu bod yn ymchwilio "digwyddiad difrifol" yng ngwaith dur Tata ym Mhort Talbot.

Deellir bod un dyn wedi cael anafiadau difrifol yn y digwyddiad.

Doedd plismyn ddim yn fodlon cadarnhau natur y digwyddiad ar hyn o bryd.

Fe wnaethon nhw gadarnhau bod ymchwiliad ar y cyd gyda'r Gweithgor Iechyd a Diogelwch i'r digwyddiad brynhawn Mercher eisoes wedi dechrau.

Cafodd y gwasanaethau brys eu galw i'r safle ychydig cyn 5:00pm ddydd Mercher.

Cadarnhaodd llefarydd ar ran y Gwasanaeth Ambiwlans: "Cawsom ein galw i'r safle am 4:50pm ac roedd dyn yn sownd yno. Cafodd ei gludo mewn hofrennydd i Ysbyty'r Brifysgol yng Nghaerdydd."

Does dim manylion am gyflwr y dyn wedi cael eu cyhoeddi.