Cynnau fflam ar gopa'r Wyddfa

  • Cyhoeddwyd
Y Ffagl ParalympaiddFfynhonnell y llun, Other
Disgrifiad o’r llun,
Bydd yna bedwar fflam yn cael eu cynnau mewn pedwar lleoliad o fewn y DU

Bydd grŵp o Sgowtiaid yn cynnau fflam ar gopa'r Wyddfa i ddynodi dechrau taith y fflam Paralympaidd.

Mae digwyddiadau tebyg wedi eu trefnu ar fynyddoedd uchaf Lloegr, Gogledd Iwerddon a'r Alban ar Awst 22.

Ar ôl cynnau'r fflam ar ben yr Wyddfa bydd o'n cael ei drosglwyddo i lusern a'i gludo i Gaerdydd ar gyfer seremoni pump diwrnod yn ddiweddarach.

Bydd y seremoni yng Nghaerdydd yn cynnwys cynnau coelcerth y tu allan i Neuadd y Ddinas.

24 awr

Mae dathliadau i nodi'r achlysur hefyd wedi eu trefnu yn Abertawe a Chonwy, dau allan o 38 o lefydd sydd wedi eu dewis ar hyd a lled Prydain.

Bydd yna ŵyl ym Mhlass Roald Dahl yng Nghaerdydd, ac uchafbwynt y noson fydd gorymdaith i groesawu'r ffagl.

Ar ôl gadael Caerdydd bydd y fflam yn cael ei chludo i Stoke Mandeville erbyn dydd Mawrth. Yno hefyd bydd y fflamau o Loegr, Gogledd Iwerddon a'r Alban.

Yna bydd y ffagl yn cael ei chludo i'r Stadiwm Olympaidd yn Stratford dros gyfnod o 24 awr gan 580 o bobl.

Bydd y rhedwyr yn gweithio mewn timau o bump

Mae'r nofiwr Paralympiadd David Roberts yn aelod o'r tîm fydd yn cludo'r fflam dros Tower Bridge.

Yn Harrow, bydd y fflam yn cael ei chludo gan Emma Bird o Lanelli, Lisa Morgan o Bontyclun a Matthew a Theresa Bailey o Aberdâr.

Bydd Wendy Thomas o Abertawe yn cludo'r fflam yn Tower Hamlets.