Trafod menywod hŷn yn y cyfryngau a ffermydd gwynt y canolbarth

  • Cyhoeddwyd
Sian LloydFfynhonnell y llun, PA
Disgrifiad o’r llun,
Ffermydd gwynt a merched hŷn yn y cyfryngau yw pynciau trafod Sian Lloyd

Siân Lloyd, cyflwynydd tywydd ITV oedd golygydd gwadd Post Cyntaf ddydd Iau.

Mae'r pynciau y mae hi wedi eu dewis yw edrych ar ffermydd gwynt yn y canolbarth a menywod hŷn yn y cyfryngau.

"Pam fod cyn lleied o fenywod hŷn ar y teledu?" yw'r cwestiwn mae hi yn ei osod.

Mae hi'n poeni nad yw menywod hŷn yn cael chwarae teg yn enwedig ar slotiau oriau brig.

Disgrifiad,

Barn cyn-bennaeth BBC Cymru Menna Richards ar ferched hŷn yn y cyfryngau

Mae hi'n dadlau fod gan reolwyr teledu obsesiwn gydag ieuenctid.

Dywed cyn-bennaeth BBC Cymru Menna Richards fod angen eistedd yn ôl a gofyn "ydi ein cyflwynwyr yn cynrychioli ein cynulleidfa?"

"O bosib mae pobl (nawr) yn dechrau dweud ein bod heb edrych yn ddigon difrifol ar hyn."

Disgrifiad,

Nia Thomas yn trafod merched hŷn yn y cyfryngau gyda Beti George ac Elan Closs Stephens

"Mae 'na rai yn ymddangos ar y teledu a gobeithio oherwydd y digwyddiadau diweddar y bydd hyn yn parhau," meddai Siân Lloyd.

"Ond yr allweddair yw mai ymddangos o bryd i'w gilydd y maen nhw.

"Gall menywod fod yn elyniaethus gyda menywod eraill ond dyw hyn ddim yn digwydd gyda dynion."

Dywed ei bod yn cytuno efo sylw Menna Richards o ran cael polisi.

"Mae 'na gydraddoldeb a rhywioldeb o fewn y cyfryngau ond wedyn caiff y merched tua 50 oed eu cicio allan, doed dim dwywaith bod pobl yn colli eu gwaith oherwydd eu hoedran a dwi'n credu bod Miriam O'Riley wedi bod yn ddewr iawn."

Yr angen am wynt

Ail bwnc Siân Lloyd oedd trafod y ffermydd gwynt yn y canolbarth.

Dywedodd ei bod "wedi danto ar bropaganda'r diwydiant gwynt".

Mae hi'n dadlau bod y ffermydd gwynt yn dinistrio tirwedd Cymru ac yn wastraff arian.

Disgrifiad,

Craig Duggan yn cwrdd a rhai o'r bobl sydd o blaid a rhai sydd yn erbyn adeiladu ffermydd gwynt.

"Dwi wedi diflasu ar y twyll, gwastraff arian.

"Dwi'n selio fy honiadau ar wyddoniaeth, dyw'r melinau gwynt ddim yn effeithiol.

"Maen nhw'n hyll, yn swnllyd ac yn dinistrio tirwedd Cymru heb son am fod yn wastraff arian.

"Dydyn nhw ddim yn cyflawni'r addewid."

Eglurodd bod gwynt yn ysbeidiol, yn hollol anwadal ac anghyson.

"Does 'na ddim gwynt ar adegau ac ar adeg pan fo angen gwynt fwyaf fel ynni, fel y gaeaf diwetha' doedd y tyrbeni ddim yn troi.

"Weithiau maen rhy wyntog i droi'r melinau ac yn gorfod cael eu diffodd gyda'r gorsafoedd pŵer confensiynol yn cymryd y grym.

"Dwi o blaid ynni gwyrdd ond mae angen dewis ffyrdd ynni gwyrdd sy'n gweithio."