Trafod menywod ar fyrddau busnesau a sgiliau traddodiadol

  • Cyhoeddwyd
Manon Williams
Disgrifiad o’r llun,
Trafod menywod mewn busnesau a sgiliau traddodiadol yw pynciau Manon Williams

Manon Williams, Cadeirydd Pwyllgor Cronfa Dreftadaeth Loteri Cymru, oedd golygydd gwadd Post Cyntaf ddydd Mercher.

Mae'r pynciau y mae hi wedi eu dewis yn cynnwys sgiliau traddodiadol a menywod mewn busnes.

O gael y cyfle i ddewis pwnc trafod dywedodd iddi ddewis pynciau y gall dynnu o'i phrofiad.

"Dwi'n fam i ferch 18 oed sy'n aros am ei chanlyniadu Safon Uwch yr wythnos yma ac yn meddwl am ei dyfodol.

"Wrth geisio rhoi cyngor, mae un yn meddwl am yr amcan rhithiol o gael pob dim, cyfuno gyrfa a theulu.

"Dwi'n ystyred gwahaniaeth rhwng cenhedladeth fy mam oedd yn rhoi'r gorau i weithio y tu allan i'r tŷ i bob pwrpas a fy nghenedlaeth i sydd â disgwyliadau gwahanol.

"Erbyn hyn dwi hefyd wedi dod yn ymwybodol o'r to gwydr yn y gweithle."

Disgrifiad,

Sian Elin Dafydd yn ymchwilio i nifer y merched sy'n dal i'w chael hi'n anodd i gyrraedd y brig mewn sawl maes o ran gwaith.

Yn ystod y flwyddyn ddiwethaf mae Mrs Williams wedi bod yn gweithio yn y sector breifat i gwmni sy'n arbenigo ar ymgynghori â byrddau busnesau i wella perfformiad.

"Dwi wedi dod yn fwy fyw ymwybodol o'r drafodaeth fywiog am rôl menywod mewn busnes a'r cynnydd graddol ond araf i ennill llefydd i ferched ar fyrddau cwmnïau mawr.

"Mae gen i ddiddordeb felly i ystyried pa mor gyflym y mae busnesau yn newid a'r ffactorau sy'n ein dal yn ôl."

Adeiladau hanesyddol

Ail bwnc Mrs Williams yw prinder sgiliau traddodiadol.

"Mae gen i ddiddordeb mewn nifer o agweddau o'r pwnc," meddai am ei dewis.

"Fel Cadeirydd Cronfa Dreftadaeth y Loteri yng Nghymru dwi'n ymwybodol am bwysigrwydd ein hadeiladau hanesyddol.

"Mae 'na 500,000 o adeiladau wedi codi cyn 1919 sy'n gnewyllyn pwysig i'n hunaniaeth ddiwylliannol a'n ffyniant economaidd ni.

"Mae hefyd yn sail i gymeriad nodweddiadol ein gwahanol ardaloedd."

Disgrifiad,

Sian Elin Dafydd fu'n ymchwilio i sgiliau traddodiadol

Dywedodd fod Cymru yn falch o fod yn un o'r gwledydd blaengar y byd o safbwynt yr ymrwymiad yn ein cyfansoddiad i gynaladwyedd.

"Mae'r sgiliau yr ydym yn ei drafod heddiw yn draddodiadol am reswm," meddai.

"Rydym wedi datblygu dros ganrifoedd fel ffurf ddelfrydol i weithio gyda deunyddiau brodorol fel calch, pren, coed, ac ati.

"Mae'n gyfraniad pwysig wrth adeiladu tai mewn ffordd naturiol.

"Ac yn olaf, mae'r rhain yn sgiliau all gynnig gyrfaoedd difyr a boddhaol i bawb o bob oed ac yn sgiliau sydd wirioneddol eu hangen ac yn werthfawr i gymdeithas.

"Dwi'n gweld lle i hyrwyddo dealltwriaeth o'r sgiliau galwedigaethol a phwysigrwydd rhoi cefnogaeth i'w dysgu fel rhan gydnabyddedig o hyfforddiant adeiladu."