Tai haf, baw cwn a beiciau dŵr yn codi gwrychyn Dewi Pws

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun,
Dewi Pws yn trafod tri phwnc sy'n agos at ei galon

Tai haf, baw cŵn ar draethau a pherygl y beiciau dŵr sy'n codi gwrychyn Dewi Pws.

Bu'n olygydd gwadd ar raglen Post Cyntaf BBC Radio Cymru ddydd Mawrth.

Mae'n un o bedwar golygydd gwadd yn ystod yr wythnos.

"Mae tai haf yn bwnc sy'n agos at fy nghalon," meddai.

"Ry'n ni wedi symud i Dresaith a dwi'n caru'r pentref ond am y rhesymau anghywir mae'n well yn y gaeaf, yn fwy Cymreig ac yn dawel."

Disgrifiad,
Aled Scourfield yn trafod tai haf mewn ardal o Sir Benfro

Eglurodd bod 22 o dai haf o gwmpas ei gartref o'n unig.

Dywedodd fod rhai tai wedi eu prynu gan Gymry Cymraeg ond nad yw'n gweld pam na allen nhw symud yno drwy'r flwyddyn.

Mae'n derbyn bod trefi glan môr yn ddibynnol ar y diwydiant ymwelwyr ond nad yw'n gweld perchnogion y tai haf yn gwario fawr yn yr ardal gan ddod a'u pethau gyda nhw.

Hyfrorddiant a thrwydded

Pwnc arall sy'n ei gorddi yw beiciau modur ar draethau.

"Llygredd sŵn yw'r peth gwaetha'," meddai.

Disgrifiad,
Alun Rhys fu'n trafod rheolaeth newydd ar feiciau dŵr

"Os yw person yn mynd ar feic modur i fyny a lawr stryd yng Nghaerdydd am awr gyfan fe fyddai'n cael ei arestio siŵr o fod.

"Dydi'r rhai ar y môr ddim yn cael hyfforddiant ac yn dod at y traeth lle mae plant yn chwarae.

"Dwi'n credu y dylai'r rhain dderbyn hyfforddiant, maen nhw'n gallu lladd.

"Pam na allen nhw gael trwydded."

A phwnc arall sy'n codi ei wrychyn yw y pobl anghyfrifol sydd ddim yn clirio baw cŵn.

Disgrifiad,
Alun Rhys yn holi faint o broblem yw baw cwn?

"Aeth Rhiannon y wraig i lawr un diwrnod ac fe welodd 15 pentwr o faw ar y traeth. Fe roddodd baner fach goch ym mhob un er mwyn dangos pa mor anghyfrifol ydyn nhw.

"Mae 'na arwyddion ar gael ond mae pobl yn eu hanwybyddu.

"Rhai sy'n rhoi enw drwg i berchnogion cŵn.

"Mae Iwerddon yn gwahardd cŵn o'r traethau pam na allwn ni wneud hyn, dyna'r unig ffordd dwi'n credu allwn ni weld gwahaniaeth."

Straeon perthnasol

Hefyd gan y BBC