Aelodau Unite Gomer ar streic am hanner diwrnod

  • Cyhoeddwyd
Gwasg Gomer
Disgrifiad o’r llun,
Dywed yr undeb fod yna "ddiwylliant o fwlio a rhoi aelodau o dan bwysau"

Mae aelodau undeb Unite yng Ngwasg Gomer ar streic ddydd Mercher.

Dywed yr undeb fod y streic hanner diwrnod yn ymateb i newidiadau gorfodol i'w cyflogau ac amgylchiadau gweithio.

Maen nhw hefyd yn honni fod yna "ddiwylliant o fwlio a rhoi aelodau o dan bwysau" honiadau sy'n cael eu gwadu gan y cwmni.

Yn ôl y cwmni mae llai na 24% o'r staff yn aelodau o'r undeb.

Dechreuodd y streic am 12.15pm.

Mae'r undeb yn dweud os na fydd 'na gytundeb fe fyddan nhw'n cynnal streic hanner diwrnod ddwywaith eto cyn cyfres o streiciau 24 awr.

'Digon yw digon'

"Mae mwyafrif aelodau Unite yng Ngwasg Gomer wedi pleidleisio o blaid gweithredu yn ddiwydiannol," meddai swyddog rhanbarthol Unite, David Lewis.

"Mae cefnogaeth unfrydol ar gyfer y streic yn arwydd o'r driniaeth ofnadwy mae'n haelodau wedi ei derbyn.

"Mae angen i'r diwylliant o fwlio ac o roi staff o dan bwysau ddod i ben.

"Rydym wedi cael nifer o adroddiadau bod aelodau'r undeb a swyddogion lleol yn cael eu bwlio.

Fe wnaeth swyddog cenedlaethol Unite, Steve Sibbald, ychwanegu bod nifer o'r aelodau wedi gweithio i'r cwmni am amser hir iawn, ac yn byw a gweithio o fewn cymuned fechan.

Teimladau cryf

"Maen nhw'n gyndyn iawn i weithredu yn erbyn y cwmni," meddai.

"Ond maen nhw yn flin iawn, sy'n cael ei adlewyrchu gan y penderfyniad unfrydol."

Wrth ymateb i'r streic dywedodd Gwasg Gomer mai "canran fach, 23% o'r gweithlu, sy'n aelodau o undeb Unite".

Cefnogaeth

"Mae'r 77% sy'n weddill wedi cefnogi'r cwmni yn y cyfnod anodd hwn ac maen nhw'n deall fod telerau ac amodau Gomer yn cymharu'n ffafriol â'r gorau yn y diwydiant ac yn deall yr hyn rydym yn ceisio'i gyflawni sef symud Gwasg Gomer ymlaen i'r dyfodol ac i ddiogelu ein holl swyddi," meddai Jonathan Lewis, Rheolwr Gyfarwyddwr Gwasg Gomer.

"Rydym yn cydnabod cynrychiolaeth undeb, ac nid ydym yn trin ein staff yn wahanol.

"Rydym yn gwmni teuluol sy'n dymuno'r gorau i'n holl staff ac mae ein hamodau gwaith a buddion yn dyst i hyn."

Aiff ymlaen i ddweud bod gan y cwmni un o'r cynlluniau tâl salwch gorau yn y diwydiant a'u bod fel cwmni wedi rhoi 2% o godiad cyflog i staff ym mis Mai.

"Rydym yn barod i roi taliad ychwanegol yn gysylltiedig â pherfformiad ar ddiwedd y flwyddyn ariannol, pan fydd sefyllfa ariannol y cwmni yn gliriach," ychwanegodd.

"Mae'r cyhuddiad o fwlio a harasio wedi'u gwneud gan swyddogion allanol Undeb Unite.

"Nid yw'r tîm rheoli wedi derbyn unrhyw honiadau o fwlio neu harasio gan unrhyw weithiwr felly mae'r honiadau yn hollol ddi-sail.

"Rydym yn trin ein holl staff yn deg a chyfartal, a byddwn yn delio ag unrhyw enghreifftiau o fwlio o fewn ein dulliau disgyblu."

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol