Dim cais wedi 'ffars' teledu lleol

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, Getty Images
Disgrifiad o’r llun,
Mae Llywodraeth y DU yn dweud bod 'na "alw mawr" am deledu lleol, ond mae gwrthwynebwyr yn codi amheuon

Mae Aelod Seneddol Llafur dros Abertawe wedi disgrifio cynlluniau Llywodraeth y DU ar gyfer teledu lleol fel "ffars" ar ôl iddi ddod i'r amlwg nad oes unrhyw gais wedi dod i law i gynnal gorsaf yn y ddinas.

Roedd Geraint Davies AS yn cadeirio cyfarfod i dynnu sylw at y cyfleoedd fyddai teledu lleol yn eu cynnig, ond daeth i wybod wedyn mai dim ond at gynulleidfa o 50,000 fyddai modd cyrraedd.

Yn y cyfamser, mae dau gais wedi'u cyflwyno i gynnal teledu lleol yng Nghaerdydd fel rhan o gynllun peilot.

Wrth ddymuno'n dda i Gaerdydd, dywedodd yr Aelod Seneddol nad oedd Abertawe wedi cael cyfle.

Mae Gweinidog Diwylliant San Steffan, Jeremy Hunt, wedi honni fod yna "alw mawr" am raglenni mwy lleol na'r hyn mae'r BBC neu deledu masnachol yn ei gynnig.

Amheuon

Ond mae rhai sy'n gwrthwynebu'r cynlluniau wedi cwestiynnu'r angen am ragor o sianeli ac a fyddai gorsafoedd llai yn gallu goroesi'n fasnachol.

Cafodd Caerdydd ac Abertawe eu henwi ym mis Rhagfyr ymhlith 21 o leoliadau ar draws y DU ble byddai yna ddigon o ddiddordeb gan gynulleidfaoedd a chynhyrchwyr posib.

Dywedodd y corff rheoleiddio Ofcom eu bod wedi derbyn cyfanswm o 57 cais cyn y dyddiad cau ddydd Llun, gyda'r un cais o Abertawe na Plymouth.

Un o'r ceisiadau ar gyfer y brifddinas yw 'Cardiff Local TV', a gynigwyd gan gwmni technoleg Cube.

'Made in Cardiff' yw'r cynnig arall, dan arweiniad Bryn Roberts o Sain Ffagan.

Mewn perthynas ag Abertawe, dywedodd Mr Davies ei fod yn obeithiol wrth gadeirio cyfarfod cyhoeddus ar deledu lleol ym mis Mawrth ond ei fod wedi siomi o glywed mai dim ond rhyw 50,000 o bobl yng ngorllewin y ddinas a Gŵyr fyddai'n gallu gweld yr orsaf.

"Roedd yn ffars lwyr," meddai. "Doedd y cynllun ddim yn hyfyw o'i gymharu ag un Caerdydd.

"Petai nhw wedi ystyried yr ardal gyfan, o Lanelli i Abertawe a Chastell-nedd Port Talbot, byddai wedi cyrraedd tua 400,000.

"Ond hyd yn oed petai'r gynulleidfa yna, dyw hi ddim yn glir a oedd 'na gynllun busnes hyfyw.

"Gyda dyfodiad pethau fel YouTube a gwahanol fathau o gyfryngau, doedd 'na fawr o obaith.

"Rwy'n dymuno'n dda i Gaerdydd - ond chafodd Abertawe ddim cyfle."

Mae disgwyl i'r cais llwyddiannus ddechrau darlledu ym mis Medi 2013.

Straeon perthnasol

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol