Tynfad yn suddo mewn harbwr

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun,
Mae'r tynfad yn gorwedd ar ei ochr yn yr harbwr

Mae swyddogion Asiantaeth yr Amgylchedd Cymru yn cynghori'r awdurdodau wedi i dynfad suddo yn harbwr Caergybi fore Mawrth.

Credir bod hyd at chwe thunnell o ddisel a 50 litr o olew sỳmp ar y tynfad 17.5 metr o hyd a suddodd yn oriau man y bore.

Mae peth deunydd llygredig yn gollwng o'r llong, ond mae Awdurdod yr Harbwr wedi gosod trawstiau mewn lle i ddal y rhan fwyaf o hynny.

Er nad oes disgwyl difrod amgylcheddol difrifol, bydd swyddogion o'r Asiantaeth yr aros ar y safle er mwyn cynnig cyngor i'r rhai sy'n ceisio rhwystro llygredd yn ystod yr ymgais i godi'r tynfad o'r dŵr.

Dywedodd rheolwr ardal Asiantaeth yr Amgylchedd, David Edwell: "Er nad yw disel yn amlwg yn dda i fywyd gwyllt na'r amgylchedd morol, nid oes ganddo'r un effaith ddinistriol a deunydd llygredig arall fel olew craidd er enghraifft.

"O'r wybodaeth sydd gennym ar hyn o bryd, nid ydym yn disgwyl i hyn ddatblygu yn ddigwyddiad amgylcheddol difrifol.

"Ond fe fyddwn yn cadw llygad ar ddatblygiadau ac yn darparu cyngor yn ôl y galw gan y sefydliadau sy'n arwain yr ymgyrch yma."

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol