Annog staff i fyw bywydau iachach

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun, Mae Tom James, y rhwyfwr o Wrcsam enillodd fedal aur yn y Gemau Olympaidd, yn cefnogi'r ymgyrch

Bydd Iechyd Cyhoeddus Cymru yn lansio ymgyrch i annog staff y Gwasanaeth Iechyd Gwladol i fod yn fwy iach a dangos esiampl i'r cyhoedd.

Nod ymgyrch Pencampwyr Iechyd yw recriwtio 1,000 o stwff ar draws y gwasanaeth yng Nghymru i ddewis dau newid yn eu ffordd o fyw sy'n dangos gwelliant yn eu hiechyd.

Bydd unigolion yn medru monitro eu perfformiad yn ystod yr ymgyrch, ac ar ddiwedd cyfnod o chwe mis fe fyddan nhw'n medru dangos y gwelliant.

Mae nifer o sêr y byd chwaraeon yn cefnogi'r ymgyrch, gan gynnwys Tom James, y rhwyfwr o Wrecsam enillodd fedal aur yn y Gemau Olympaidd yn Llundain yn gynharach yn y mis.

'Gwahaniaeth go iawn'

Dywedodd fod Pencampwyr Iechyd "yn syniad cyffrous ac rwyf wrth fy modd yn cael bod yn rhan ohono".

Ychwanegodd: "Gallai annog staff i fod yn fwy iach drwy wneud newidiadau i'w ffordd o fyw ac yna symbylu'r cyhoedd i wneud yr un modd, wneud gwahaniaeth go iawn."

Mae gofyn i'r aelodau staff ymrwymo i ddau newid yn eu ffordd o fyw allan o restr o bum dewis :-

  • Yfed yn ddiogel a chyfrifol;
  • Ymarfer corff rheolaidd;
  • Bwyta'n iach;
  • Rhoi'r gorau i 'smygu;
  • Gweithio tuag at gyrraedd pwysau iach.
Ffynhonnell y llun, NHS Wales
Disgrifiad o’r llun, Mae bob bwrdd ac ymddiriedolaeth iechyd yn cefnogi'r ymgyrch gan Iechyd Cyhoeddus Cymru

Mae pob bwrdd iechyd a phob ymddiriedolaeth iechyd yng Nghymru yn cefnogi'r ymgyrch, ac yn bwriadu annog eu staff i ymuno.

'Cenhadon'

Dywedodd Prif Weithredwr Iechyd Cyhoeddus Cymru, Bob Hudson: "Mae Pencampwyr Iechyd yn gyfle gwych i fanteisio ar gyffro ac egni'r Gemau Olympaidd drwy annog pobl i fyw bywydau iachach.

"Gan arwain drwy esiampl bydd y staff nid yn unig yn gwella eu hiechyd eu hunain, ond yn ymddwyn fel cenhadon i'w cleifion a'r cyhoedd i sôn am bwysigrwydd byw bywydau iach a'r budd a ddaw o hynny."

Bydd y cyfnod o chwe mis yn dechrau ar Hydref 1, ond bydd yr ymgyrch yn cael ei lansio'n swyddogol fore Mercher yng Nghanolfan Chwaraeon Cymru, Gerddi Soffia yng Nghaerdydd.

Straeon perthnasol

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol