Rhybudd am law trwm a llifogydd

Cyhoeddwyd

Mae 'na rybudd gan y Swyddfa Dywydd am law trwm a gwyntoedd cryfion ddydd Mercher.

Dywedodd Asiantaeth yr Amgylchedd eu bod yn cynghori pobl i baratoi ar gyfer cyfnodau o law trwm.

Mae disgwyl i law trwm, stormus symud ar draws y wlad yn ystod y bore.

Mae disgwyl glaw trwm ddydd Gwener a dydd Sadwrn hefyd.

"Mewn mannau agored fe fydd y gwynt ar ei gryfaf yn hyrddio tua 50 mya," meddai Yvonne Evans, cyflwynydd tywydd BBC Radio Cymru.

"Fe fydd y glaw yn lledu o gyfeiriad y de orllewin yn gynnar y bore cyn symud tua'r gogledd ddwyrain.

"Mewn rhai mannau mae 'na bosibilrwydd y bydd 'na rhwng 20 a 50 milimetr o law mewn cyfnod o chwe awr."

Trafferthion

Oherwydd y glaw mae 'na rybudd i deithwyr fod yn ofalus ac i bobl fod yn wyliadwrus am lifogydd yn gynnar yn y bore.

Dywedodd llefarydd ar ran Asiantaeth yr Amgylchedd nad oes disgwyl i lefelau afonydd godi yn sylweddol ond fe fyddan nhw'n cadw golwg ar y sefyllfa.

"Rydym yn disgwyl glaw cyson, gyda chawodydd trymion ar adegau, all achosi trafferthion i bobl.

"Oherwydd eu natur, mae'n amhosib rhagweld yn union lle y bydd y cawodydd ar eu gwaethaf ond fe fydd 'na law trwm a gwyntoedd cryfion ar hyd arfordir de a de orllewin Cymru."

Ychwanegodd y llefarydd y dylai pobl wrando ar y rhagolygon.

Mae'r wybodaeth ddiweddara am lifogydd a phosibilrwydd am lifogydd ar wefan yr Asiantaeth neu drwy ffonio llinell wybodaeth Floodline ar 0845 988 1188.

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol