Achub dynes o glogwyn ar ôl bod yno dros nos

Cyhoeddwyd

Mae dynes wedi cael ei hachub ar ôl bod yn gaeth dros nos ar glogwyn.

Credir bod y ddynes yn gaeth mewn hen chwarel ym Mhen Llŷn am 11 awr cyn i rywun gysylltu gyda'r gwasanaethau brys.

Mae'n debyg ei bod wedi mynd i drafferthion ar ôl mynd am dro am 9pm nos Lun.

Fe wnaeth cerddwr arall gysylltu gyda'r gwasanaethau brys tua 8am ddydd Mawrth.

Cafodd y ddynes, sydd ddim wedi ei henwi ond roedd hi'n ei 50au, ei chludo gan hofrennydd y Llu Awyr i Ysbyty Gwynedd ym Mangor.

Roedd hi wedi bod yn cerdded ger Nant Gwrtheyrn.

Cafodd timau achub o Borthdinllaen a Llandwrog eu galw i'r safle.

O'r môr

Yn y cyfamser cafodd tad a thri o blant eu hachub o'r môr ar ôl mynd i drafferthion oddi ar arfordir y Gŵyr.

Fe gafon nhw eu cludo mewn hofrennydd i Ysbyty Treforys ar ôl i fam y plant gysylltu gyda'r gwasanaethau brys.

Maen nhw'n cael triniaeth ar ôl llyncu peth dŵr.

Dywedodd llefarydd ar ran gwylwyr y glannau eu bod wedi bod yn lwcus iawn.

"Mae'r cerrynt yn gryf ac mae angen i bawb fod yn ymwybodol o'r peryglon," meddai.

"Fe ddylai pobl aros o fewn ardal benodol ar y traeth, lle mae achubwyr bywyd ar gael."