Cyhoeddi cyfrol o sioe gerdd newydd a llwyddiannus S'neb yn Becso Dam

Cyhoeddwyd
ffynhonnell y llun, Y Lolfa
disgrifiad o’r llun, Cafodd y sioe gryn lwyddiant ar draws Cymru

Ar ôl llwyddiant diweddar cynhyrchiad Cwmni Theatr Ieuenctid yr Urdd ar draws Cymru mae sgript a chaneuon y sioe wedi eu cyhoeddi.

Mae'r sioe 'Sneb yn Becso Dam yn seiliedig ar ganeuon Edward H Dafis.

Dros y misoedd diwethaf fu aelodai'r cwmni theatr yn ymarfer ar gyfer cyfres o berfformiadau yn rhai o theatrau Cymru.

Bydd modd i'r rhai sydd ddim wedi gweld y sioe fwynhau'r perfformiad nos Sadwrn ar S4C.

Dywedodd llefarydd ar ran Y Lolfa, sy'n cyhoeddi'r sgript a'r caneuon, bod sioeau cerdd yn Gymraeg yn brin.

"Mae hon yn sicr yn llenwi'r bwlch ac rwy'n edrych ymlaen at weld sawl ysgol uwchradd a chwmni drama yn perfformio'r sioe yn ei chyfanrwydd yn y dyfodol," meddai.

"Mae trefniant y caneuon yn hyfryd ac yn sicr o apelio at unawdwyr a chorau.

"Mae angen mwy o sioeau cerdd gwbwl Gymreig, yn lle aildwymo sioeau Eingl-Americanaidd eu naws o hyd. Mae digon o sgriptwyr a chyfansoddwyr talentog iawn gyda ni yma yng Nghymru."

Pynciau oesol

Dywedodd Cleif Harpwood, prif ganwr Edward H Dafis, mai y record yma o ran gwerthiant, oedd eu record fwya' llwyddiannus.

"Cafodd ei chwarae'n rheolaidd gan y diweddar John Peel ar ei sioe hwyr ar Radio 1 ac mae'n cynnwys rhai o ganeuon mwyaf cofiadwy'r grŵp.

"Cafodd ei hesgor yng nghyfnod aur yr operâu roc ac felly mae hi'n benthyg ei hun yn naturiol i lwyfan theatr."

Mae cymeriad Lisa Pant Ddu eisiau cyffro o'i bywyd undonog ac mae'n ffoi i'r ddinas fawr, ond dydi pethau ddim yn fêl i gyd yno chwaith.

Mae'r un problemau yn wynebu pobl ifanc ar hyd y cenedlaethau ac roedd hynny yn un rheswm pam wnaeth Jeremy Turner, y cyfarwyddwr, ddewis y darn yma.

"Mae cân dda yn gân dda am byth ac mae caneuon Edward H yn ganeuon da iawn," eglurodd.

"Mae 'Sneb yn Becso Dam ar y llaw arall yn trin materion caled, tywyll ac weithiau arswydus.

"Mae albwm Edward H Dafis wedi cynnig fframwaith cryf iawn ar gyfer y naratif ac fe wnaethom ni sylweddoli yn gyflym iawn bod y caneuon - a'r pynciau oedd yn codi ohonynt - yr un mor berthnasol heddiw ac oedden nhw yn y 70au."

Dywedodd Aled Siôn, Cyfarwyddwr Eisteddfod yr Urdd, bod hi'n wych fod cenhedlaeth newydd o ieuenctid Cymru yn cael y cyfle i fwynhau a dysgu am gerddoriaeth boblogaidd y 1970au.

"Mae'n wir dweud fod themâu a chynnwys y caneuon yr un mor berthnasol heddiw.

"Diolch i Mari Rhian Owen am ei gwaith yn llunio'r sgript a Rhys Taylor am drefnu'r gerddoriaeth mor gelfydd."

Fe fydd 'Sneb yn Becso Dam ar S4C nos Sadwrn Awst 18 am 7.15pm.

Straeon perthnasol

Hefyd gan y BBC

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol